Władze województwa świętokrzyskiego przymierzają się m.in. do rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego.

28-kilometrowy odcinek drogi jest w tej chwili na etapie opracowania dokumentacji projektowej i czeka na postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

Pozwolenie na budowę może zostać wydane przez wojewodę w październiku tego roku. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone jako jedna z propozycji do współfinansowania z programu Rozwój Polski Wschodniej w perspektywie na lata 2014-2020.

- Ten projekt to duże przedsięwzięcie, które zarekomendowane zostało jako jedno z tych najważniejszych do realizacji. To jest ważna inwestycja, na którą Ostrowiec czekał od dłuższego czasu i jestem pewien, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będzie to projekt kluczowy, który nie będzie musiał brać udziału w procedurze konkursowej – mówi marszałek Adam Jarubas.

Inwestycja stanowi dalszy ciąg drogi wojewódzkiej nr 754, od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Ostrowcu aż do granicy województwa w miejscowości Zęborzyn. Przedsięwzięcie pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych.   

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.