W regionie świętokrzyskim skutki nawałnic odczuło i zgłosiło 60 gmin. Najwięcej, bo aż 17, w powiecie kieleckim. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody na bieżąco przyjmuje zgłoszenia o zjawiskach i wstępnych skutkach oraz wysyła komunikaty, monitoruje i gromadzi informacje.

Z meldunków wynika, że wstępne rozmiary strat dotyczą zniszczonych 186 km dróg gminnych oraz 82 km powiatowych.

Gminy na bieżąco informowane są o uprawnieniach i obowiązkach oraz postępowaniu w sytuacjach zagrożenia. Schemat ten polega na zgłoszeniu do CZKW przez samorząd przypadków gwałtownych zjawisk pogodowych i przystąpieniu do szacowania strat. Równocześnie prowadzona jest ocena stanu zagrożenia mieszkańców i ustalanie potrzeb.

Jak na razie samorządy sobie radzą, a zarządy dróg wojewódzkich oraz krajowych nie zgłaszają większych problemów, nie ma również zagrożenia epidemiologicznego. Jeśli chodzi o szacowanie strat w infrastrukturze drogowej to zakończenie procedur planowane jest na 20 czerwca.

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.