Rozpoczyna się budowa kolejnego 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego. 16 października została podpisana umowa z wykonawcą, a zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie 2017 roku.

W ramach inwestycji powstanie nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga, w tym 4-kilometrowa obwodnica Wodzisławia, będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. Zaplanowano też budowę ponad trzydziestu obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A., które wybuduje drogę za 348,6 mln złotych.
Czas realizacji kontraktu wynosi 22 miesiące od daty podpisania umowy z doliczeniem trzech 3-miesięcznych okresów zimowych.

Inwestycja przewidziana jest do współfinansowania przez Unię Europejską w latach 2014-2020.
 
***
Odcinek Jędrzejów – granica województwa to kolejny krok w budowie drogi S7. w roku 2009 oddany został do ruchu węzeł Kielce-Północ (czyli odcinek S7 od Występy do Wiśniówki o długości 7,3 km), w roku 2011 odcinek S7 Skarżysko-Kamienna – Występa (16,8 km), w roku 2013 obwodnica Kielc, czyli odcinek S7 Wiśniówka – Chęciny (22,7 km). Po uwzględnieniu także istniejącej obwodnicy Jędrzejowa i wybudowanego wcześniej przejścia przez Skarżysko, już ponad połowa „siódemki” w regionie świętokrzyskim ma już pełne parametry trasy ekspresowej.

W tym roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej od Chęcin do Jędrzejowa (20 km), a w pierwszej połowie 2015 roku - odcinka od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej (7,8 km). Trwają przetargi na realizację tych inwestycji.

Kielecki Oddział GDDKiA nadzoruje także realizację odcinka drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województwa świętokrzyskiego z mazowieckim (około 22 km) i obwodnicy Radomia (odcinek o długości około 25 km w trakcie procedury przetargowej).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.