Od 30 marca br. ogólnopolska sieć dróg płatnych viaTOLL powiększy się o kolejne 160 kilometrów. Do płatnych tras dołączą  m.in. fragmenty dróg ekspresowych S7, S8, S19 oraz dróg krajowych nr 4, 7 i 79. 

System viaTOLL działa od lipca 2011 r. i w początkowej fazie obejmował ok. 1565 kilometrów dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. 1 lipca 2012 r. system rozszerzony został o dodatkowe 325 kilometrów dróg, a 12 stycznia 2013 r. – kolejne 140 kilometrów.

Zaplanowany na 30 marca 2013 r. trzeci etap rozszerzenia obejmie blisko 160 kilometrów, w tym:

 • drogę ekspresową S7 i drogę krajową nr 7:
  - obwodnicę Elbląga, odcinek: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N – węzeł Raczki (ok. 3,7 km)
  - odcinek węzeł Modlniczka – węzeł Balice I (ok. 3,5 km)
  - odcinek węzeł Raczki – węzeł Elbląg-Wschód (ok. 3,8 km)
 • drogę ekspresową S8:
  - odcinek węzeł Piotrków – węzeł Radziejowice (ok. 93,6 km)
 • drogę ekspresową S19:
  - odcinek Stobierna – węzeł Rzeszów-Wschód (ok. 6,9 km)
 • drogę krajową nr 4:
  - obwodnicę Jarosławia, odcinek Tywonia – Tuczempy (koniec obwodnicy Jarosławia) (ok. 11,3 km)
 • drogę krajową nr 79:
  - odcinek Jaworzno (granica miasta) – węzeł Modlniczka (ok. 37,8 km)

Łącznie z wymienionymi wyżej odcinkami, system będzie obejmował ok. 2190 kilometrów. Docelowo, w 2018 r. ogólnopolski system elektronicznego poboru opłat viaTOLL obejmie ok. 7000 kilometrów autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych.

Wszystkie przychody z systemu trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego i przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej. Na koniec lutego 2013 r. na koncie Krajowego Funduszu Drogowego zaksięgowano 1,475 mld zł tytułem wpływów z Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Źródło: viaTOLL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.