Dziś w Puławach rozpoczęło się trzydniowe szkolenie "Uspokojenie ruchu: aspekty techniczne, prawne, społeczne i środowiskowe" dla osób zainteresowanych tematyką uspokojenia ruchu, inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Organizatorem szkolenia jest firma EKKOM Sp. z o.o., która właśnie w Puławach zaprojektowała pierwsze w Polsce "Miasteczko Holenderskie".

Uspokojenie ruchu za pomocą fizycznych środków technicznych to skuteczny sposób na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz łagodzenie środowiskowych i społecznych uciążliwości transportu. To także zestaw przyszłościowych rozwiązań inżynieryjnych w drogownictwie.

W programie szkolenia znajdzie się m.in. pełen cykl planowania, projektowania, wdrażania i oceny uspokajania ruchu, innowacyjne i skuteczne rozwiązania w zakresie inżynierii ruchu, aspekty projektowe, konstrukcyjne i utrzymaniowe, uwarunkowania związane z ochroną środowiska, konsultacje społeczne, a także demonstracja uspokojenia ruchu na terenie szkoleniowym „Miasteczko Holenderskie”, warsztaty w grupach i konsultacje z ekspertami.

***

"Miasteczko Holenderskie" powstało we Włostowicach, jednej z dzielnic Puław. EKKOM opracował dla tego pilotażowego projektu dokumentację na bazie koncepcji zaproponowanej przez ekspertów z Holandii. „Miasteczko holenderskie” zostało zrealizowane dzięki współpracy inwestorów z polskiej i holenderskiej administracji rządowej i samorządowej. Finansowanie pochodziło z budżetu samorządu Województwa Lubelskiego, Miasta Puławy oraz ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.