Szkolenie z uspokojenia ruchu w PuławachDziś w Puławach zakończyło się seminarium szkoleniowe „Uspokojenie ruchu: planowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena. Dobre praktyki, uwarunkowania techniczne, prawne, użytkowe i społeczne”. Jego uczestnicy zapoznali się ze specyfiką uspokojenia ruchu, metodyką i praktycznymi aspektami wdrażania obszarów ruchu uspokojonego, a także poznali metody i środki fizycznego uspokojenia ruchu zastosowane w „Miasteczku Holenderskim”, a więc w dzielnicy Puław, gdzie na bazie holenderskich praktyk kompleksowo wdrożono rozwiązania uspokojenia ruchu.

- Zwróciłam uwagę na zastosowanie poduszek z jednoczesnymi wyspami segregującymi. Oprócz tego uważam, że dobrze się stało, że elementy uspokojenia ruchu zastosowano nawet na drodze wojewódzkiej. Gdy droga przechodzi przez miasto i przez osiedle, to powinna także służyć ruchowi lokalnemu – przyznała Ewa Kusio z Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni w Gdańsku.
Szczególnie ważnym zagadnieniem poruszanym podczas seminarium były uwarunkowania towarzyszące wprowadzaniu niektórych niekonwencjonalnych rozwiązań uspokojenia ruchu. – Kluczową sprawą jest odpowiednie przedstawienie takiego zamierzenia mieszkańcom i służbom miejskim oraz uzgodnienie projektu uspokojenia ruchu w drodze konsultacji. Wypracowany w ten sposób kompromis umożliwi wprowadzenie rozwiązań, które skutecznie poprawią bezpieczeństwo i jakość życia na tym obszarze – stwierdził Krzysztof Jamrozik z EKKOM Sp. z o.o., który prowadził seminarium szkoleniowe.
Uspokojenie ruchu polega na kształtowaniu przestrzeni publicznej, w tym głównie układu drogowo-ulicznego za pomocą środków planistycznych i inżynieryjnych, w tym różnorodnych rozwiązań w dziedzinie organizacji ruchu. Celem tego działania jest osiągnięcie trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie uciążliwości transportu.
Uspokojenie ruchu jest skutecznym środkiem zaradczym w miejscowościach narażonych na uciążliwości ruchu tranzytowego, zwłaszcza w dobie oddawania do użytkowania kolejnych odcinków dróg szybkiego ruchu i wprowadzania opłat za przejazd. Uczestnicy seminarium szkoleniowego zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną poprzez poznanie rozwiązań wdrożonych w Puławach i możliwości wprowadzania uspokojenia ruchu w polskich uwarunkowaniach prawnych.

Szkolenie z uspokojenia ruchu w Puławach Szkolenie z uspokojenia ruchu w Puławach Szkolenie z uspokojenia ruchu w Puławach

Organizatorem szkolenia było Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej, powołane przez Politechnikę Krakowską Województwo Małopolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz EKKOM Sp. z o.o. Konsorcjum zostało powołane między innymi w celu wprowadzania standaryzacji rozwiązań opartych na najnowszych wynikach badań i analiz oraz dobrych praktyk, rozwiązań typowych i standardów do praktyki projektowej, wykonawczej i utrzymaniowej w zakresie budownictwa drogowego i mostowego. W imieniu Konsorcjum szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę EKKOM Sp. z o.o. Patronatu medialnego seminarium udzielił Portal Drogowy edroga.pl. Partnerem strategicznym seminarium szkoleniowego była firma 3M Poland.

AD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.