Ponad 1,1 mln zł kosztować będzie przebudowa ul. 11-go Listopada. Na listopadowej sesji radni przegłosowali projekt uchwały zwiększający środki zarezerwowane w budżecie na realizację tej inwestycji.

Do przetargu stanęło czterech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę (ponad 1 mld zł)  złożyła warszawska Skanska. - Niestety kwota ta przewyższała środki zarezerwowane na ten cel w budżecie miasta, dlatego radni musieli przyjąć uchwałę dotyczącą zmian w budżecie i zwiększenia środków przewidzianych na tę inwestycję. Dopiero po przyjęciu takiej uchwały mogliśmy rozstrzygnąć przetarg – wyjaśnia Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

Zakres inwestycji obejmie przebudowę ul. 11 - go Listopada w Tarnobrzegu od ul. Św. Barbary do ronda w ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kopernika, a także remont chodników na terenie przyległym do granicy pasa drogowego w ulicy 11 - go Listopada. Zaplanowane prace obejmą także m. in. przebudowę lewo i prawostronnej zatoki dla autobusów, pasów postojowych dla samochodów osobowych na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do ronda w ul. Sienkiewicza, przebudowę odwodnienia ulicy, a także remont istniejących chodników z częściowym ich przystosowaniem do parametrów ścieżki rowerowej.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 czerwca przyszłego roku.


 
Źródło: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.