Wykładem dr. Stanisława Gacy – profesora Politechniki Krakowskiej, wczoraj – 10 czerwca br. - rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe „Uspokojenie ruchu: planowanie – projektowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena”. Jest to już kolejne z zakresu tych zagadnień szkolenie organizowane przez portal drogowy edroga.pl i jego wydawcę - EKKOM Sp. z o.o.

Uspokojenie ruchu za pomocą fizycznych środków technicznych to skuteczne metody zapobiegania wypadkom, to także sposoby na ograniczanie ruchu tranzytowego i łagodzenie uciążliwości transportu. Rozwiązania takie, na bazie holenderskich praktyk, wdrożono w Puławach. Dlatego to miasto zostało wybrane na miejsce warsztatów. Jego uczestnicy dzisiaj właśnie mają okazję na wycieczce technicznej zobaczyć wdrożone środki uspokojenia ruchu.

W warsztatach, odbywających się w dniach 10-12 czerwca br., uczestniczą przedstawiciele zarządców i zarządów dróg samorządowych, inżynierowie ruchu i osoby sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem oraz projektanci. W trakcie wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych uczestnicy poznają pełen cykl planowania, projektowania, wdrażania i oceny uspokajania ruchu, innowacyjne i skuteczne rozwiązania w zakresie inżynierii ruchu, rozwiązania projektowe, konstrukcyjne. Warsztaty poprowadzi zespół złożony z doświadczonych praktyków w dziedzinie inżynierii ruchu, projektowania dróg i audytu brd, którzy m. innymi zaprojektowali „Miasteczko Holenderskie” w Puławach.

Warsztaty zostały objęte patronatem Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Inżynierii Lądowej i Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Partnerem strategicznym warsztatów jest GEVAS Software Polska Sp. z o.o., a partnerem merytorycznym – Geyer & Hosaja Sp. z o.o.

{flv}teoria-i-praktyka-uspokojenia-ruchu{/flv}

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.