Postępują prace przy budowie II etapu Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu. Są one realizowane w kilku miejscach, w różnych zakresach i branżach.

Od ul. Grudziądzkiej w kierunku ulicy Batorego, po zakończeniu prac rozbiórkowych, wykonawca przystąpił do robót ziemnych, polegających na zdejmowaniu warstwy humusu i korytowaniu pod przyszłą konstrukcję drogi. Równolegle od ul. Chrobrego w stronę ul. Batorego rozpoczęła się budowa kanału deszczowego. Przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie wybudowano już fragment sieci ciepłowniczej, jej przebudowa jest kontynuowana na terenach, zlokalizowanych w tym miejscu, ogródków działkowych, które wcześniej zostały rozebrane. Rozpoczęto też porządkowanie terenu między Geofizyką a ul. Wschodnią.  

Na ul. M. Skłodowskiej-Curie trwa przebudowa torowiska tramwajowego. Zdemontowano już trakcję tramwajową oraz szyny wraz z podkładami. Wykonano dren odwadniający i ruszyły również prace związane z wykonywaniem podbudowy pod przyszłe torowisko tramwajowe. Na początku sierpnia wykonawca ruszy z robotami palowymi pod podpory estakady, która zostanie zbudowana nad torami kolejowymi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

***
W ramach II etapu Trasy Średnicowej Północnej wybudowany zostanie 3-kilometrowy odcinek drogi z dwupasową jezdnią, która będzie biec na odcinku od ul. Grudziądzkiej do węzła drogowego w ciągu ul. Wschodniej do włączenia w ulicę M. Skłodowskiej-Curie, wraz z przebudową tej ulicy.
 
Dla pieszych zostaną wybudowane chodniki, a dla rowerzystów powstaną drogi rowerowe. Na całym odcinku zostanie zamontowane oświetlenie  i nasadzona zieleń. Inwestycja obejmie również wybudowanie wiaduktu nad torami kolejowymi wraz ze zjazdami, kładki dla pieszych, przepustu rowerowego (46 m), estakady dla rowerów i niepełnosprawnych (90 m) i ekranów akustycznych.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną 3 skrzyżowania: z ul. Dworcową, z ul. Bolesława Chrobrego i z ul. M. Skłodowskiej- Curie, a także torowisko tramwajowe w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.