Dziś około godziny 14.00 toruńscy drogowcy odsłonią wszystkie znaki, usuną zapory i udostępnią nowy most kierowcom, pieszym i rowerzystom.

Po otwarciu przeprawy, cały układ drogowy, który powstał w ramach zadania pn. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi, zostanie udostępniony kierowcom.

Kierowcy będą mieli do dyspozycji ponad 4 km nowej trasy, która ma po 2 pasy ruchu w każdym kierunku.

Inwestycja objęła budowę i przebudowę 11 ulic o łącznej długości 11 km oraz obiekty inżynierskie:
- tunel w ciągu ulicy Wschodniej pod placem Daszyńskiego wraz z murami oporowymi 300 m,
- estakada im. M. Sudaka (Żółkiewskiego) 300 m,
- estakada na terenie zalewowym - prawobrzeżna 600 m,
- most o długości 540 m (dwa przęsła łukowe po 270 m każde), konstrukcja stalowa, jedna podpora na wyspie centralnej w nurcie rzeki,
- estakada na terenie zalewowym - lewobrzeżna 830m,
- przejście podziemne pod trasą w ciągu ulicy Rypińskiej,
- wiadukt nad koleją o rozpiętości 110 m.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.