6 grudnia w Toruniu około godziny 18:00 drogowcy włączą sygnalizację świetlną na placu Daszyńskiego. Do ruchu zostanie oddany nowy układ drogowy, który powstał na placu. 

Dziś będzie można przejechać przez trzypoziomowe skrzyżowanie umożliwiające bezkolizyjne poruszanie się pojazdów w różnych kierunkach.

W relacji ul. Wschodnia – nowy most (w obu kierunkach) będzie można przejechać przez tunel, który powstał pod placem Daszyńskiego. Tunel i nowy most zostaną otwarte dla ruchu 9 grudnia w godzinach popołudniowych. Dla zwiększenia przepustowości na placu zostały wydzielone prawo i lewoskręty. Od sierpnia kierowcy jeżdżą już po estakadzie, która zapewnia przejazd z ul. Żółkiewskiego w kierunku osiedla Rubinkowo.Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.