Prace na Trasie Średnicowej Północnej (etap II) w Toruniu są prowadzone w różnym zakresie. Drogowcy m.in. układają asfalt, budują chodniki, betonują, montują ekrany i nowe oświetlenie.

Kierowcy przejeżdżający ulicą Skłodowskiej-Curie mogą zobaczyć podpory, na których docelowo powstanie estakada, zapewniająca przejazd nad torami kolejowymi. W najbliższych dniach na ulicy Skłodowskiej-Curie planowana jest zmiana organizacja ruchu. Ma to związek z robotami, jakie drogowcy będą prowadzić na jezdni w kierunku centrum. Na czas prowadzonych robót cały ruch zostanie przełożony na jezdnię południową.

Na Trasie Średnicowej Północnej ułożone są już pierwsze warstwy asfaltu. Od ulicy Grudziądzkiej do ulicy Dworcowej ułożona została warstwa wiążąca. Z kolei od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego gotowa jest podbudowa. Kształtu nabiera skrzyżowanie Dworcowej z Trasą Średnicową Północną. Od ul. Grudziądzkiej w kierunku ulicy Batorego drogowcy rozpoczynają przygotowywanie fundamentów pod ekrany akustyczne. Z kolei od ulicy Dworcowej w stronę ulicy Chrobrego układany jest chodnik. Równolegle na odcinku od Grudziądzkiej do Chrobrego montowane są słupy pod przyszłe oświetlenie.

{gallery}stories/0_wiadomosci_drogowe/_zewnetrzne/mzd-torun/trasa-srednicowa{/gallery}

***
Budowa II etapu Trasy Średnicowej Północnej obejmuje 3-km odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej. Dla pieszych zostaną wybudowane chodniki, a dla rowerzystów powstaną drogi rowerowe. Na całym odcinku zostanie zamontowane oświetlenie i nasadzona zieleń. Inwestycja obejmie również wybudowanie wiaduktu nad torami kolejowymi wraz ze zjazdami, kładki dla pieszych, przepustu rowerowego, estakady dla rowerów i niepełnosprawnych i ekranów akustycznych. Przebudowie zostaną poddane 3 skrzyżowania: z ul. Dworcową, z ul. Bolesława Chrobrego i z ul. M. Skłodowskiej- Curie, a także torowisko tramwajowe w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.