W związku z budową Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu, od dziś na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Borowiackiej zostanie zamknięta dla ruchu ul. Grunwaldzka. Przez trzy tygodnie na ul. Grunwaldzkiej będzie układana kanalizacja deszczowa i sanitarną. Wykonany zostanie także wodociąg. 

Objazd został wytyczony ulicami św. Józefa i Żwirki i Wigury.

Prace na Grunwaldzkiej potrwają około 3 tygodni. Potem ruch będzie się odbywał po zachodniej jezdni Szosy Chełmińskiej.

Kierowców czekają też kolejne zmiany na placu Daszyńskiego. Dziś od godziny 17.00 zostania wprowadzona docelowa organizacja ruchu na estakadzie Żółkiewskiego. Bezkolizyjny przezjazd nad placem Daszyńskiego, czyli po estakadzie, będzie możliwy dla pojazdów jadących z centrum w kierunku Rubinkowa. Natomiast pojazdy jadące w kierunku centrum z osiedla Rubinkowo będą się poruszać Szosa Lubicką - jezdnia północną. Możliwy będzie także przejazd ul. Żółkiewskiego.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.