Wstępne szacunki łącznego kosztu odcinków w Zabrzu i Gliwicach wynosiły 1,371 mld zł. Jednak z roku na rok szacunkowy koszt wzrastał, aż do 1,926 mld zł. Lukę udało się pokryć tylko częściowo, czego efektem było zablokowanie finansowania – kolejnej transzy kredytu z EBI (32,5 mln euro).

Problem pojawił się także z pieniędzmi z tegorocznych środków z rezerwy subwencji ogólnej (80 mln zł). Wypłatę przesunięto z maja na sierpień.

Odblokowanie finansowania jest już możliwe dzięki podpisaniu przez spółkę DTŚ SA i Bank Gospodarstwa Krajowego listu intencyjnego, który pozwala na ewentualne uruchomienie linii kredytowej na 400 mln zł. Spłata tej linii kredytowej miałaby być zapewniona w kolejnych latach środkami z rezerwy subwencji ogólnej, którą otrzymają samorządy Gliwic i Zabrza. Dodatkowo samorząd województwa śląskiego zwiększył pulę finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego o 50 mln zł.

Zarówno samorząd województwa, jak i samorządy Gliwic i Zabrza szukają alternatywnych sposobów finansowania. Jednym z nich są środki unijne pochodzące z krajowych programów infrastrukturalnych. Gdyby ten wariant finansowania udało się zrealizować, oznaczałoby to, że nie byłoby potrzeby uruchamiania linii kredytowej w BGK.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.