Stan techniczny mostów ma kluczowe znaczenie dla spójności całej sieci dróg w każdym regionie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zagwarantował w tym roku środki na przebudowę kolejnej konstrukcji w Elgiszewie.

Prace na przeprawie w Elgiszewie już się rozpoczęły. Most łączy brzegi Drwęcy na drodze wojewódzkiej nr 569. Konstrukcja składa się z dwóch przęseł liczących razem ponad 48 metrów.

- Firma Mosty Kujawy, która wygrała przetarg, rozebrała już nawierzchnię i istniejące wyposażenie mostu na jednym pasie ruchu - mówi kierownik Zespołu d.s. Mostów ZDW w Bydgoszczy, Zbigniew Brychczyński. - W ramach kontraktu wzmocniona zostanie płyta pomostu i główne dźwigary. Konstrukcja zostanie zaizolowana. Następnie ułożona zostanie nowa nawierzchnia jezdni, wykonamy chodniki, zamontujemy bariery ochronne i balustrady. Most zyska też odwodnienie oraz nowe dojazdy. Poza tym umocnione zostaną skarpy wokół przyczółków. Zakładamy, że prace potrwają na moście do połowy listopada.

W tym roku na Kujawach i Pomorzu wyremontowane zostaną także dwa większe przepusty w Palczewie na drodze nr 267 oraz w Brukach Unisławskich na drodze nr 550. W sumie ZDW w Bydgoszczy administruje 89 mostami i wiaduktami. Wśród nich są także 2  kładki i jeden tunel dla pieszych. Każdego roku prowadzimy przeglądy podstawowe. Dzięki ostatnim inwestycjom średnia ocena stanu tych obiektów wynosi 3,45 punktu w pięciostopniowej skali. Większość obiektów o długości powyżej 25 metrów została zmodernizowana w ostatniej dekadzie. Kilka obiektów zostanie też przebudowanych przy okazji kompleksowej modernizacji dróg. Dotyczy to przede wszystkim mostów na drodze nr 254.

- Przystępując do remontu mostów kluczowe znaczenie ma dla nas między innymi termin realizacji - podkreśla dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Przetargi na tego typu zadania staramy się rozpisywać jak najwcześniej, tak, by wykonawca mógł wczesną wiosną wejść na plac budowy. To nie jest proste. Remonty mostów należą do kosztownych zadań, a z drugiej strony na początku roku dopiero krystalizuje się nasz ostateczny budżet. Wczesny termin rozpoczęcia prac pozwala jednak wyeliminować ryzyko zimowej przerwy na budowie. W ten sposób staramy się ograniczyć utrudnienia związane z remontami dróg do niezbędnego minimum. W grę praktycznie nie wchodzi całkowite wyłączenie istniejącej przeprawy przeznaczonej do modernizacji z ruchu. Wyjątkiem jest postawienie obok przeprawy tymczasowej. Taki wariant zastosował wykonawca, z którym podpisaliśmy umowę w ubiegłym roku na remont mostu w Legbądzie na DW nr 237. Takie rozwiązanie wymusił pośrednio wyjątkowy późny termin podpisania umowy. Nastąpiło to dopiero w sierpniu. Co do zakończenia prac w grudniu mieliśmy pewne obawy. Jednak firma Mosty Sopot bardzo rzetelnie wywiązała się z zadania.

Jaki był zakres prac w Legbądzie? - Stara konstrukcja została rozebrana łącznie ze ścianami czołowymi. Nowa jest  zdecydowanie szersza. Powstało na niej miejsce na chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Najważniejsze było jednak zwiększenie nośności tego obiektu. Do ubiegłego roku mogły z niego korzystać pojazdy o masie do 15 ton. Po przebudowie nośność podnieśliśmy do 40 ton, co w praktyce oznacza, że mogą z niego korzystać wszystkie pojazdy - tłumaczy Zbigniew Brychczyński.

- Remont mostu w Elgiszewie kosztuje ponad 1,4 mln zł. Zyskujemy 50 metrów nowej drogi nad rzeką. Za taką kwotę dla porównania można przygotować jedną solidną odnowę na odcinku 1-2 kilometrów lub wyremontować co najmniej kilka kilometrów dróg przez powierzchniowe utrwalenie. Jednak mosty to wyjątkowo ważne obiekty na każdej sieci dróg. Ich zamknięcie, a nawet samo ograniczenie nośności wpływa często na sytuację na wszystkich sąsiednich drogach. Postawienie znaku ograniczającego nośność sprowadza się jedynie do tego, że najcięższe pojazdy wybierają inną trasę, która w przyspieszonym tempie jest degradowana. Dlatego staramy się w budżecie wydzielać zawsze osobną pulę na remonty obiektów mostowych. Poza tym sięgamy po wszystkie możliwe środki zewnętrzne. W naszym przypadku możemy uczestniczyć tylko w podziale rezerwy subwencji ogólnej. W ubiegłym roku skorzystaliśmy z tej możliwości przy remoncie mostu w Golubiu - Dobrzyniu na DW nr 534. Inwestycja kosztował nas w sumie 1,7 mln został dofinansowana kwotą miliona złotych - dodaje Mirosław Kielnik.

Na tym obiekcie w czasie remontu wymienione zostały między innymi łożyska i dylatacja. Konstrukcja otrzymała też nową nawierzchnię. Chodniki zostały oddzielone od jezdni barierami sprężystymi. Dzięki temu zwiększyło się  bezpieczeństwo pieszych. - Coraz większą uwagę zwracamy także na estetykę tych obiektów. W czasie remontów nie zastąpimy żelbetowego ustroju nośnego nowoczesnym łukiem lub oryginalną kratą. Jednak kolorystyka współgrająca z otoczeniem, wyraźnie zaznaczone kostką betonową powierzchnie dla pieszych i rowerzystów i zagospodarowanie terenu zielenią to minimum - zaznacza Mirosław Kielnik.

Źródło: ZDW Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.