Trwa budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Z początkiem marca wprowadzono pierwsze istotne zmiany w organizacji ruchu. Kolejne utrudnienia czekają kierowców w najbliższych dniach.

11 marca, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, została zamknięta dla ruchu ul. Kujawska – od skrzyżowania z ul. Błonie na odcinku 300 m w stronę centrum miasta. Droga ta pozostanie niedostępna do 15 grudnia. Dla zmotoryzowanych wyznaczono objazd ulicami: Błonie, Pocztową, Rymera i Dolną.

W najbliższych miesiącach ul. Kujawska zostanie przebudowana. Wykonawca inwestycji – firma Skanska – nie tylko
wymieni nawierzchnię, ale zbuduje pełny system odwodnienia drogi, przebuduje istniejące sieci uzbrojenia terenu w obrębie jezdni, wzmocni też podłoże pod projektowane nasypy DTŚ. Ponadto nad ulicą Kujawską zostanie wzniesiony wiadukt, a u jej zbiegu z ul. Błonie pojawi się rondo. Większość tych prac będzie realizowana przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu budowlanego, zatem konieczne jest zamknięcie dla ruchu tego odcinka ulicy. W tym miejscu powstanie też węzeł umożliwiający wjazd z ul. Kujawskiej na DTŚ i zjazd ze „średnicówki” na ul. Kujawską.

Zamknięcie fragmentu ul. Kujawskiej to jedyna poważna zmiana w organizacji ruchu związana z budową odcinka G1.
W przypadku innych miejsc sąsiadujących z realizowaną trasą – ul. Wschodniej, Błonie czy autostrady A1 – mieszkańcy mogą spodziewać się jedynie czasowych utrudnień, np. zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości.

Od stycznia trwa także budowa drugiego odcinka DTŚ – od ul. Kujawskiej do istniejącego węzła drogi krajowej nr 88
z ul. Portową. Fragment „średnicówki” oznaczony jako G2 ma długość 5,6 km i realizuje go konsorcjum firm Eurovia
Polska S.A. i Bilfinger Berger Budownictwo S.A. W śródmieściu rusza przebudowa podziemnej infrastruktury oraz prace
przy wznoszeniu nowych obiektów inżynierskich. W związku z tym 4 marca zamknięto dla ruchu odcinki ulic: Dubois
(od ul. Zwycięstwa do ul. Sienkiewicza) oraz Konarskiego (od ul. Jagiellońskiej do ul. Piramowicza, z możliwością dojazdu do budynków Politechniki Śląskiej). Planowany termin zakończenia prac i przywrócenia przejazdu ul. Konarskiego to 15 grudnia 2013 r. Z kolei ul. Dubois pozostanie zamknięta dłużej – do grudnia 2014 r.

Na tym nie koniec zmian w organizacji ruchu. Jak zapowiedział wykonawca odcinka G2, na 18 marca zaplanowano
zamknięcie dla ruchu ul. Portowej (od ul. Jana Śliwki do zjazdu z DK 88) oraz drogi krajowej nr 88 – Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (nad ulicą Portową). Ponadto od 8 kwietnia niedostępna będzie także ul. Fredry (na całej długości).

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.