W Gliwicach na całej długości odcinka Drogowej Trasy Średnicowej oznaczonego jako G2 (od ul. Kujawskiej do istniejącego węzła drogi krajowej nr 88 i ul. Portowej) trwają roboty przygotowawcze. Wzdłuż linii trasy wycinane są drzewa i krzaki, wyburzane są opustoszałe obiekty. A to dopiero początek prac.

Wkrótce na budowie w centrum pojawią się masywne dźwigi i buldożery. W pierwszej kolejności konieczne będzie ułożenie nowych i przełożenie istniejących sieci: ciepłowniczej, elektro-energetycznej, wodno-kanalizacyjnej czy gazowej. Harmonogram prac jest bardzo napięty. Na odcinku G2 o długości około 5,6 km powstanie aż 14 obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, kładek technologicznych, a także tunel o długości prawie 500 m, którym
średnicówka zostanie poprowadzona pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Budowa potrwa dwa lata, a wykonawcą tej części inwestycji jest konsorcjum firm: Eurovia Polska S.A. i Bilfinger Berger Budownictwo S.A. Cała Drogowa Trasa
Średnicowa w Gliwicach ma być gotowa na początku 2015 r.

Bardziej zaawansowane są prace przy budowie pierwszego odcinka DTŚ oznaczonego jako G1 (od granicy miasta do
ul. Kujawskiej). Ten fragment ma długość 2,8 km, a realizuje go od lipca ubiegłego roku firma SKANSKA S.A. Roboty prowadzone są na całej trasie. Przebudowano podziemną infrastrukturę, która kolidowała z drogą. Zgodnie z wymogami ochrony środowiska przygotowano zastępcze zbiorniki dla płazów i systemy zabezpieczeń szlaków ich wędrówek. Trwa wznoszenie podpór pod wiadukty nad torami PKP, ul. Wschodnią, Błonie i Kujawską, a także stawianie pali pod most nad rzeką Kłodnicą i autostradą A1. Wzmacniany jest grunt pod nasypy drogowe. Odcinek G1 ma być gotowy w trzecim kwartale 2014 r.

Inwestycja jest finansowana przede wszystkim z pieniędzy przekazywanych przez rząd Budowa obydwu gliwickich
odcinków średnicówki ma kosztować ogółem miliard dwieście milionów złotych. Są to środki pochodzące z kredytu
zaciągniętego przez państwo w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z rządowej rezerwy subwencji ogólnej, fundusze z Unii Europejskiej, zagwarantowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz relatywnie niewielki wkład z budżetu miasta (na obydwa odcinki około 50 mln zł). Na realizację całej DTŚ trzeba dodatkowo przeznaczyć w sumie ponad 330 mln zł. Koszty całego przedsięwzięcia okazały się wyższe, niż zakładano we wstępnych kosztorysach w 2007 r. W Zabrzu zmienił się na przykład przebieg jednego z odcinków – po wprowadzeniu nowych przepisów związanych z ochroną środowiska, na drugim odcinku w Gliwicach koszty wzrosły m.in. z powodu wydłużenia tunelu czy większej liczby miejsc, w których sieć uzbrojenia koliduje z linią trasy.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.