Trwa budowa nowej drogi łączącej ul. Łowicką z ul. Waryńskiego. Właśnie zakończono jeden z najważniejszych etapów inwestycji, jakim było ułożenie 40 pali fundamentowych nowego obiektu mostowego.

Obecnie wykonywane jest badanie nośności ułożonych pali. Jest ono niezbędne do dalszego sprawnego przebiegu całej inwestycji. Jednocześnie w ramach zadania trwa przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Łowicką. Na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Łowickiej zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, a docelowo położona nowa jezdnia. Wykonawca przygotował drogę tymczasową umożliwiającą przejazd ul. Łowicką.

W ramach przedsięwzięcia powstanie blisko 600-metrowy odcinek jezdni od ul. Łowickiej do ul. Waryńskiego. Przebudowane zostaną także skrzyżowania nowej drogi z ul. Waryńskiego oraz z ulicami: Łowicką i Armii Krajowej gdzie zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. Ponadto na całym odcinku powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Kluczowym elementem zadania jest nowy most, który wybudowany zostanie na rzece Łupi w rejonie ul. Waryńskiego. Konstrukcja będzie miała blisko 63 metry długości i 16 metrów szerokości. Całkowity koszt zadania wynosi 10,5 mln zł. Generalnym wykonawcą jest firma Skanska.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.