Ostatni, 5-kilometrowy odcinek zachodniej obwodnicy Poznania pomiędzy Rokietnicą a Swadzimiem ma w przyszłoroczne wakacje połączyć oddane do ruchu (w czerwcu i październiku ubiegłego roku) dwa odcinki tej drogi.

Budowę realizuje firma Skanska, która ma wybudować m.in. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasami awaryjnymi (od węzła Rokietnica do węzła Tarnowo Podgórne), węzeł Poznań Kiekrz na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Kobylniki z drogą ekspresową S11, trzy obiekty inżynierskie, sieć dróg współistniejących (drogi dojazdowe i poprzeczne), urządzenia odwadniające i odprowadzające wody deszczowe, oświetlenie drogowe, zabezpieczenia akustyczne, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

Obecnie prowadzone są prace na całym odcinku. Zaawansowanie rzeczowe na budowie wynosi 21 proc. W przyszłym miesiącu wykonawca planuje kontynuację robót ziemnych na ciągu głównym obwodnicy, łącznicach węzła i drogach dojazdowych, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wymianę gruntów, a także prace przy obiektach mostowych. Rozpocznie się też układanie warstwy stabilizacji cementowej, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na określonych odcinkach.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.