Na A4 Katowice-Kraków trwa wymiana urządzeń poboru opłat, która umożliwi wprowadzenie nowych metod płatności za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady. Nowe urządzenia instalowane są na Placu Poboru Opłat (PPO) w Mysłowicach, natomiast wczoraj prace w tym zakresie rozpoczęły się również w Balicach.

Wymiana urządzeń poboru opłat to ostatni etap kompleksowego programu zwiększania przepustowości PPO realizowanego przez zarządcę A4 Katowice-Kraków (Stalexport Autostrada Małopolska S.A.). Zakończenie pierwszej fazy wymiany urządzeń, która umożliwi wprowadzenie nowych metod płatności m.in. przy użyciu kart zbliżeniowych, flotowych, paliwowych, zaplanowano na koniec czerwca 2014 roku.  

Od 13 listopada br. prace związane z instalacją nowych urządzeń na Placu Poboru Opłat w Balicach są prowadzone na dwóch dobudowanych w tym roku pasach (obecnie wyłączonych z ruchu), po jednym w kierunku Katowic oraz Krakowa. Ze względu na lokalizację planowanych robót, ich przebieg nie wpłynie na płynność przejazdu przez PPO, a dotychczas czynne stanowiska do obsługi pojazdów, będą nadal funkcjonować. Montaż nowych urządzeń potrwa do 14 grudnia br.

Przez blisko miesiąc dwa nowo wybudowane pasy, na których będą instalowane urządzenia, zostaną oddzielone od pozostałych betonowymi barierami. Na czas montażu barier, w celu zabezpieczenia prac, nastąpi tymczasowe wyłączenie sąsiednich pasów. Prace w tym zakresie będą prowadzone w godzinach nocnych.

Źródło: SAM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.