W czerwcu rozpocznie się montaż stalowych dźwigarów tramwajowej estakady nad stacją Bydgoszcz Wschód, gdzie powstaje 10-kilometrowe torowisko do dzielnicy Fordon.

Obecnie toczą się ostatnie prace na podporach estakady na odcinku od ul. Fordońskiej do Kamiennej. Przy jednej podporze, która powstała w miejscu gruzowiska konieczne okazało się palowanie. W gruncie wykonano 8 pali o długości 17 metrów. Na terenach kolejowych usunięte zostały kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Zdemontowane zostały też tory kolidujące z budową podpór. Rusza też budowa podpór. W pierwszej kolejności powstanie konstrukcja estakady. Schody, windy oraz zadaszenie peronów będą montowane w końcowym etapie inwestycji w przyszłym roku. Zgodnie z projektem estakada będzie udostępniona wyłącznie dla tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Będzie wyposażona w chodnik umożliwiający dojście do przystanków tramwajowych i kolejowych.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się montaż pierwszych stalowych dźwigarów na gotowe podpory. Następnie będą one ze sobą spawane na miejscu. Na tak przygotowanej konstrukcji będzie później montowana betonowa płyta.

Trwa także przebudowa kolejnych instalacji na północnej jezdni ul. Fordońskiej. Powstaje tam między innymi kanalizacja deszczowa na głębokości ponad 6 metrów. Po jej wykonaniu kolejno swoje prace planują gestorzy sieci gazowych, energetycznych oraz teletechnicznych. O kolejności robót decyduje głębokość układanych rur i przewodów. W pierwszej kolejności działają te branże, których sieci położone są najgłębiej. Układane są także kolejne metry torów wzdłuż ul. Startowej, którą odbywać będzie się wjazd na nową pętlę, wybudowaną po wschodniej stronie ul. Wyścigowej.

Na ul. Korfantego ułożono warstwę wiążącą asfaltu na nowym łączniku prowadzącym do ul. Akademickiej. Od 15 czerwca nową ulicą pojadą kierowcy. Zaawansowane prace toczą się także na nowo budowanej północnej jezdni ul. Akademickiej pomiędzy Jasiniecką i Kaliskiego. Kolejne fragmenty otrzymują podbudowę z betonu i kruszywa łamanego. Oddanie jej do użytku warunkuje jednak przebudowa skrzyżowań z ulicami Romanowskiej, Kaliskiego i Matki Teresy z Kalkuty. Prace te będą prowadzone etapami. W związku z tym w wakacje szczególnie osoby dojeżdżające do Centrum Onkologii powinny liczyć się z objazdami. Autobusy będą wykonywać tak zwany wjazd kieszeniowy w ulicę Matki Teresy z Kalkuty lub ul. Romanowskiej i zawracać na ul. Matki Teresy z Kalkuty, w miejscu gdzie kończy się utwardzona nawierzchnia. Ze względu na szczególne znaczenie tego szpitala dla mieszkańców regionu prace związane z budową nowych skrzyżowań w tym rejonie będą prowadzone możliwie szybko i sprawnie. Od 5 czerwca do 5 lipca nieprzejezdna będzie natomiast ul. Jasinieckiej przy skrzyżowaniu z ul. Lewińskiego (od strony ul. Fordońskiej)

W tym roku planowana jest także przebudowa kilku skrzyżowań na pozostałym fragmencie ul. Akademickiej i ul. Andersa. Zakłada się między innymi przebudowę skrzyżowań z ulicami Igrzyskową, Kleeberga, Brzechwy i Kasztelańską, Piłsudskiego i Gieryna. W przyszłym roku prace obejmą prawdopodobnie przebudowę skrzyżowań z ulicami Wolną, Wyzwolenia oraz budowę rond na ul. Geodetów (Andersa) i Wyzwolenia (Orląt Lwowskich). Niewykluczone jest jednak rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku.

Budowa linii do Fordonu to jedna z największych inwestycji tramwajowych w Polsce, kosztująca 290 mln zł. Będzie ona również połączona z zakupem 12 niskopodłogowych tramwajów.Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.