Za miesiąc ruch na ulicy Beskidzkiej w Tychach powinien odbywać się już po zmodernizowanej nawierzchni. Nie oznacza to jednak, że z placu budowy zupełnie znikną robotnicy. W lipcu rozpocznie się tzw. okres odbiorów, będą zatem prowadzone prace porządkowe, wykończeniowe i usuwanie ewentualnych usterek. Mogą się też zdarzyć czasowe zawężenia jezdni.

Prace budowlane na ul. Beskidzkiej koncentrują się obecnie na asfaltowaniu nawierzchni. Od początku marca na DK nr 1 ułożono prawie 30 tysięcy ton mas bitumicznych. W ostatni weekend ostatnią, ścieralną warstwą asfaltu przykryto około półtorakilometrowy odcinek pomiędzy węzłem S1 a Potokiem Tyskim - na jezdni w kierunku Katowic. Teraz w kolejnych miejscach pojawi się ostatnia, ścieralna, warstwa asfaltu, konieczne są więc zmiany w ruchu.

- Najważniejsza zmiana w ruchu planowana jest na czwartek (5 czerwca). Wówczas ma zostać zamknięta łącznica na węźle Wartogłowiec w relacji Katowice-Oświęcim. Objazd dla samochodów osobowych poprowadzony zostanie przez Czułów ulicami Katowicką, a następnie ulicą Oświęcimską - mówi Arkadiusz Bąk z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Większe utrudnienia spotkają kierowców innych pojazdów (nieosobowych). Będą musieli dojechać ul. Beskidzką aż do węzła Piłsudskiego (ok. 4 km), a następnie zawrócić na jezdnię w przeciwnym kierunku (na Katowice), by dojechać do węzła Wartogłowiec skąd będzie możliwość zjechania w stronę Oświęcimia.

- Ta zmiana w ruchu będzie jednak możliwa w momencie, gdy ścieralna warstwa asfaltu zostanie ułożona na nowej łącznicy DK nr 1 z al. Piłsudskiego - zastrzega Arkadiusz Bąk.

Kolejna zmiana dotyczy zamknięcia połączenia ulicy Towarowej z DK nr 1 (kierunek na Katowice). Wcześniej jednak zostanie uruchomiona nowa łącznica z ul. Fabryczną i to nią zostanie poprowadzony objazd (łącznica umożliwi wyjazd ze strefy przemysłowej bezpośrednio w stronę Katowic). Planowane jest również przełożenie ruchu na jezdnię wschodnią (kierunek na Katowice) na odcinku od granicy lasu, aż po rejon węzła Wartogłowiec (na wysokości stacji paliw). Pozwoli to na ułożenie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu na jezdni przeciwnej - prowadzącej w stronę Bielska-Białej. Ale to nie koniec zmian. Uruchomiony zostanie zjazd z DK1 do obiektów handlowych OBI i TESCO, na którym jest już nowa nawierzchnia.

Źródło: MZUiM Tychy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.