Trwają prace przy przebudowie krajowej "jedynki" w Tychach. Zimą wykonawca skoncentruje się głównie na budowie zaplanowanych wzdłuż ul. Beskidzkiej obiektów. Po nowym asfalcie kierowcy pojadą od wiosny, kiedy to będzie można kontynuować budowę nowej jezdni. 

Oprócz wymiany nawierzchni przebudowa ul. Beskidzkiej (DK 1/DK 86) obejmuje modernizacje przylegających do drogi obiektów. Te prace prowadzone są cały czas, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Z końcem 2012 roku przy skrzyżowaniu ul. Beskidzkiej i al. Niepodległości w Tychach stanęły trzy podpory budowanego w tym miejscu wiaduktu.  To tu powstanie estakada, którą poprowadzony zostanie ruch tranzytowy. Pod nią wybudowane zostanie rondo, gdzie będzie odbywał się ruch lokalny. Na ukończeniu jest także budowa jednej nitki wiaduktu nad torami PKP. Ponadto do końca 2012 roku przy modernizowanym w Tychach odcinku DK 1 i DK 86 ustawiono blisko 530 słupów pod ekrany akustyczne. Zaawansowanie prac w grudniu minionego roku wyniosło 25 proc. wartości kontraktu, czyli około 30 mln złotych netto (prawie 37 mln złotych brutto).

Dotychczas asfalt został wylany na odcinkach o łącznej długości 1,5 km, z czego blisko kilometr udało się przykryć warstwą wiążącą. Do przebudowy jezdni wykonawca będzie mógł wrócić prawdopodobnie dopiero na wiosnę tego roku. Wtedy też dojdzie do przełożenia ruchu, który poprowadzony zostanie nowo położonym pasem. Zdaniem wykonawcy inwestycja zostanie ukończona na czas, jednak mając na uwadze, że termin końcowy przypada w połowie przyszłego sezonu zimowego (styczeń 2014), finał przebudowy może przesunąć się na drugi kwartał 2014 roku.

Źródło: MZUiM Tychy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.