Od 1993 roku w brytyjskim Aberdeen powstało kilka planów transportowych. W 2012 roku opracowano Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który obecnie jest już w fazie przygotowania do realizacji. Plan spotkał się z uznaniem zarówno ze strony mieszkańców i decydentów, jak i Komisji Europejskiej.

Głównym problemem transportowym w portowym mieście Aberdeen jest ruch ciężkich pojazdów jeżdżących po wąskich dziewiętnastowiecznych uliczkach. W ramach walki o jakość powietrza i lokalny system transportowy w mieście zaczęto tworzyć Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Prace nad projektem rozpoczęły się od identyfikacji kluczowych problemów mieszkańców i przedsiębiorców działających w Aberdeen.

Konieczne było poznanie opinii obywateli, dlatego przygotowano odpowiednie kanały komunikacji, za pomocą których można było przeprowadzić tak szeroko zakrojone konsultacje. Wykorzystano do tego celu media społecznościowe. Przydatne linki i informacje zostały zamieszczone w kilku miejscach, a m.in. na Facebooku  i Twitterze.

Radni miejscy zauważyli, że wykorzystanie mediów społecznościowych spowodowało uzyskanie wyższego wskaźnika odpowiedzi niż osiągnięto wcześniej dzięki innym badaniom dotyczącym transportu. Informacja dotarła do szerszego grona odbiorców i zaangażowało się więcej młodych ludzi. Wykorzystanie facebooka i twittera umożliwiło ludziom obserwowanie czym zainteresowali się ich znajomi, co dodatkowo rozpowszechniło informacje i pozwoliło zebrać więcej odpowiedzi.

Uzupełnieniem kampanii w mediach społecznościowych było zorganizowanie serii warsztatów, organizowanych w różnych porach dnia i w ciągu całego tygodnia, w celu maksymalnego zwiększenia szans na uczestnictwo mieszkańców w przynajmniej jednej sesji.

Wyniki uzyskane podczas warsztatów, z ponad 300 ankiet zebranych od przechodniów i prawie 500 on-line, zostały wykorzystane do opracowania listy miejskich celów transportowych. Na liście znalazły się m.in. tworzenie węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej, poprawę dostępu do autobusów, pociągów i promów oraz działania zmniejszające narażenie na wysoki poziom hałasu.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Aberdeen jest wynikiem otwartego i integracyjnego procesu, który obejmując prowadzenie warsztatów, badań ankietowych, a także szerokiej kampanii w mediach społecznościowych, pozwolił na zebranie wielu opinii i poglądów.

Jury pierwszego konkursu Komisji Europejskiej na najlepszy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przyznało Aberdeen pierwsze miejsce za „wybitne podejście partycypacyjne z udziałem wszystkich zainteresowanych stron” i przyznało 10 tys. euro nagrody za sukces w wykorzystaniu mediów społecznościowych. Nagrody UE w dziedzinie zrównoważonej mobilności

Źródło: Eltis

Tł. IH

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.