contentmap_plugin

W Bydgoszczy podpisana została umowa na pierwszy etap budowy obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Zadanie zrealizuje konsorcjum firm: Mirbud S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o.

Wykonawca wybuduje obwodnicę miasta za kwotę ponad 359 mln zł dając na wykonane prace 10 lat gwarancji. Droga ma być gotowa w ciągu 27 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych. Zadanie zostanie zrealizowane w systemie "Projektuj i Buduj".

Inwestycja polegać będzie na budowie prawie 19-km trasy posiadającej po dwa pasy w obu kierunkach. Obwodnica ominie miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń – Poznań. Zadanie zakłada też budowę 3 węzłów drogowych („Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły”), kilkunastu obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej. W ramach prac wykonanych zostanie również wiele urządzeń ochrony środowiska.

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.