W Grudziądzu podpisana została umowa na budowę dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowę skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera. Wartość inwestycji to ponad 5 mln zł.

Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 902 m, w tym 852 m ul. Warszawskiej i 50 m ul. Rydygiera. Zakres projektu obejmuje m.in. frezowanie oraz częściowo rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy i chodników, budowę dodatkowych pasów ruchu oraz chodnika i ścieżki rowerowej, a także nowego oświetlenia. Ponadto, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Rydygiera przebudowane zostanie na rondo. W ramach zadania zaplanowano również przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym (przebudowę sieci ciepłowniczej, sieci gazowej średniego ciśnienia, kabli telekomunikacyjnych, energetycznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej) oraz budowę wpustów ulicznych. Zakończenie prac planowane jest w połowie przyszłego roku.

Zadanie przeznaczone jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska.

Źródło: UM Grudziądz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.