Mazowieccy samorządowcy otrzymali 14 mln zł na remonty i odbudowę infrastruktury komunalnej (dróg i mostów), zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. Dofinansowanie w ramach I transzy tegorocznych promes przekazane będzie 23 samorządom.

Pieniądze otrzymają:
- w regionie siedleckim powiaty: siedlecki 2 mln zł, sokołowski 1,6 mln zł, węgrowski 1,3 mln zł, łosicki 1,2 mln zł oraz gminy: Mokobody 800 tys. zł, Ceranów 240 tys. zł, Jabłonna Lacka 150 tys. zł, Maciejowice 70 tys. zł i miasto Łaskarzew 150 tys.zł;
- w regionie płockim powiat sochaczewski 300 tys. zł oraz gminy: Iłów 600 tys. zł, Brochów 100 tys. zł i Młodzieszyn 100 tys. zł;
- w regionie radomskim powiaty: lipski 1,95 mln zł, kozienicki 1,4 mln zł, białobrzeski 250 tys. zł oraz gminy: Promna 200 tys. zł, Białobrzegi 100 tys. zł, Lipsko 90 tys. zł i Wyśmierzyce 50 tys. zł;
- w regionie ostrołęckim: powiat ostrołęcki 950 tys. zł oraz gmina Dąbrówka 100 tys. zł;
- w regionie ciechanowskim: gmina Nasielsk 300 tys. zł.

W 2012 roku w ramach trzech transz promes przekazano samorządom 42,1 mln zł, zaś Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW) otrzymał 2,1 mln zł z Funduszu Solidarności UE na odbudowę popowodziową. W latach 2010 – 2011 na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze, wyrządzonych przez powódź, mazowieckim samorządom i WZMiUW przekazano prawie 115 mln zł. 14 mln zł pochodziło z Funduszu Solidarności UE, a 100 mln zł z rządowej rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.