W dniach 19-21 września (piątek, sobota i niedziela) kierowcy poruszający się po drodze krajowej nr 9 w Opatowie mogą się spodziewać czasowych utrudnień w ruchu drogowym. Częściowo zamknięte zostaną dojazdy dróg powiatowych i gminnych do drogi krajowej nr 9 na ulicy Kilińskiego i Sienkiewicza.

Powodem planowanych zmian są prowadzone w tym miejscu prace budowlane związane z remontem DK 9 w Opatowie o łącznej długości 1 130 m.

Utrudnienia rozpoczną się w piątek w nocy o godzinie 21.00 i potrwają do niedzieli do godziny 21.00. Prace obejmą roboty nawierzchniowe - frezowanie nawierzchni, układanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej na jednej połowie drogi, na całym odcinku. W tym czasie ruch będzie sterowany ręcznie, przy połówkowym zamknięciu drogi. Prace będą prowadzone również w godzinach nocnych.

Na zlecenie GDDKiA w Kielcach remont drogi krajowej nr 9 na odcinku przez miasto Opatów ul. Kilińskiego, ul. 1-go Maja i ul. Sienkiewicza prowadzi Skanska. Prace zakończą się na początku października tego roku.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.