Od 10 października zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na drodze Wrocław – Strzelin. Zmiany będą dotyczyły około siedmiokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 395 w okolicach skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 346.

Będzie tam prowadzony remont jezdni i poboczy. Podczas remontu na drodze wojewódzkiej nr 395 zostanie utrzymany tylko jeden kierunek ruchu, drugi zaś skierowany zostanie na wyznaczone trasy objazdowe.

Pojazdy jadące od strony Wrocławia w kierunku Strzelina pojadą następującą trasą:
- od miejscowości Wojkowice  - drogą powiatową nr 1972D do Żórawiny,
- od Żórawiny - drogą powiatową nr 1954D – przez Bogunów i Węgry, do drogi wojewódzkiej nr 346,
- drogą wojewódzką nr 346 – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395,
- drogą wojewódzką nr 395 w kierunku Strzelina.

Pojazdy jadące od strony Strzelina w kierunku Wrocławia pojadą następującą trasą:
- od skrzyżowania dróg wojewódzkich 396 i 396 w Strzelinie – drogą wojewódzką 396 do Gaju Oławskiego,
- od Gaju Oławskiego – drogą wojewódzką nr 346 do jej skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395,
- drogą wojewódzką nr 395 w kierunku Wrocławia.

Naprawa drogi będzie prowadzona metodą głębokiego recyklingu i będzie polegała na usunięciu istniejącej nawierzchni asfaltowej przez jej sfrezowanie, wzmocnieniu istniejącej podbudowy, budowie nowej nawierzchni bitumicznej, uporządkowaniu i utwardzeniu poboczy.

Rozpoczynające się dziś prace zostaną zakończone w połowie listopada. Wykonawcą jest firma Skanska. Koszt remontu zamknie się w kwocie ponad 7 mln zł.

Źródło: DSDiK we Wrocławiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.