Od środy 12 czerwca 2013 r. prowadzone będą prace drogowe na węźle Mirowskim i obiekcie mostowym na rzece Sanka na Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa, A4. W związku z pracami wyłączony zostanie lewy pas ruchu w kierunku Balic i ograniczona prędkość do 80 km/godz. Prace prowadzone będą non stop przez trzy dni.

Na węźle Mirowskim i oddalonym od niego o 100 metrów moście na rzece Sanka naprawiane będą dylatacje. Są to naprawy gwarancyjne. Wymienione zostaną podlewki pod modułami dylatacyjnymi, wykruszające się betonowe zastąpione zostaną mieszanką żywiczną. Taką mieszankę charakteryzuje szybszy proces wiązania, co przyspiesza tempo prac, jednak uzyskanie odpowiednich parametrów obciążeniowych wymaga czasu. Proces ten trwa 24 godziny. Po uzyskaniu parametrów odtworzone zostaną także warstwy nawierzchni bitumicznej.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.