Od dzisiaj do czwartku (od 21 do 23 maja br.) na drodze wojewódzkiej nr 935 między Kobielicami a Pszczyną, prowadzona będzie wymiana nawierzchni ścieralnej. W związku z tym ruch będzie odbywał się wahadłowo.

W ubiegłym roku firma Drogopol remontowała ten liczący prawie 3 km odcinek drogi. Prace zakończyły się w listopadzie. Niestety szczegółowe badania wykazały, że warstwa ścieralna nawierzchni została ułożona źle i nie spełnia wymagań – jakie postawił ZDW w Katowicach – w zakresie jakości tej warstwy bitumicznej.

W ramach ubiegłorocznego remontu rozebrano dotychczasową konstrukcję drogi, wzmocniono nośność gruntu, zbudowano system odwodnienia i wszystkie warstwy nowej konstrukcji drogi (podbudowa z kruszywa, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Zbudowano także nowe chodniki.

Wszystkie elementy konstrukcji były na bieżąco kontrolowane. Ostateczne badania ujawniły takie wady warstwy ścieralnej, że wykonawca musi ją sfrezować i ułożyć nową. Naturalnie koszty wymiany nawierzchni poniesie firma Drogopol.

Planowane jest zakończenie układania nawierzchni w czwartek, 23 maja, o ile pogoda nie przeszkodzi w pracach. Do końca tygodnia będą trwały prace porządkowe, jednak nie powinny one powodować utrudnień w ruchu pojazdów.

Ubiegłoroczny remont tej drogi to część prowadzonej od 2010 roku kompleksowej modernizacji DW 935 między Żorami a Pszczyną. Droga przebudowana została na odcinku od Rudziczki (granica gminy Suszec z Żorami) do Pszczyny (punkt, w którym powstanie skrzyżowanie z budowaną północną obwodnicą miasta). Roboty wykonane w latach 2010-2012 kosztowały łącznie około 42 mln złotych. Przebudowano całkowicie drogę na długości ponad 15 km. Powstały nowe skrzyżowania, wysepki, chodniki, sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach i system odwodnienia.

Po zakończeniu wymiany nawierzchni na ostatnim odcinku, cała droga od Żor do Pszczyny prezentować będzie najwyższy standard. Znaczenie komunikacyjne tego odcinka dodatkowo wzrosło po oddaniu do użytku odcinka autostrady A1 w okolicy Żor.

Po oddaniu do użytku budowanej przez ZDW w Katowicach północnej obwodnicy Pszczyny, droga wojewódzka nr 935 zmieni swój bieg, bo obwodnica znajdzie się w jej ciągu. Wtedy także natężenie ruchu między Pszczyną a Żorami wzrośnie.

Źródło: ZDW Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.