W Białogardzie trwa przebudowa ważnego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 163 i 166 na rondo.

Droga nr 163 jest jedną z tras dojazdowych nad morze, wiodącą z Poznania do Kołobrzegu, natomiast droga nr 166 to krótki łącznik tej drogi z drogą krajową nr 6, który kierowcy wybierają jadąc w stronę Koszalina. Średni dobowy ruch pojazdów na drodze nr 163 w obrębie Białogardu to blisko 10 tys. pojazdów, co jest jedną z wyższych średnich na drogach wojewódzkich w zachodniopomorskiem. Budowa ronda ułatwi życie mieszkańcom miasta, zwłaszcza mieszkańcom osiedla Olimpijczyków, którzy do tej pory mieli spore trudności z włączaniem się do ruchu, zwłaszcza w sezonie letnim gdy droga nr 163 była zatłoczona. Dla osób wyjeżdżających z osiedla zaprojektowano osobny pas prawoskrętu na rondo.

Projekt realizowany jest z budżetu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Szacowany koszt inwestycji to 1,5 mln zł. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta w Białogardzie, które zadeklarowało 500 tys. zł, zostaną wykonane ozdobne nasadzenia zieleni i nowe oświetlenie oraz część chodników.

Inwestycja, której wykonawcą jest Pol-Dróg Białogard, powinna zostać zakończona w II połowie listopada.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.