Budowa linii tramwajowej na Pieckach - Migowie w Gdańsku minęła właśnie półmetek. Wykonanych zostało ponad 55% prac związanych z tą inwestycją. Wiążą się one nie tylko z budową torowiska, ale także przebudową układu drogowego, skrzyżowań, chodników, ścieżki rowerowej oraz sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

- Oczywiście najbardziej widoczne są prace konstrukcyjne: montaż torów, czy budowa estakady. Ale jednocześnie zmienia się też dużo innych elementów, które stanowić będą niejako „tło” inwestycji - w tej chwili trwają na przykład prace na ścieżce rowerowej przy murze oporowym w rejonie ul. Piekarniczej - mówi Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik prasowy spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne.

Prowadzone są też roboty w branżach sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Na przykład kontynuacja likwidacji wodociągu w rejonie ul. Nowolipie oraz montaż i regulacja odwodnień  w torowisku.

Budowa nowej linii tramwajowej i zakup tramwajów to część Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap III B. Początek nowej linii znajduje się w miejscu istniejącej pętli Siedlce. W tym miejscu powstanie węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy z miejscami postojowymi dla taksówek i parkingami dla rowerów i samochodów. Nowa dwutorowa linia tramwajowa przetnie skrzyżowanie ulic Kartuskiej i Łostowickiej a następnie przebiegnie wzdłuż ulic Nowolipie, Franciszka Rakoczego i Potokowej do węzła integracyjnego tramwajowo-kolejowego przy nowo powstającym przystanku kolejowym Brętowo. Długość odcinka oszacowano na około 3600 m torów podwójnych. Przystanek integracyjny autobusowo - tramwajowy powstanie także na wysokości ul. Warneńskiej.

Szacowana wartość całego projektu to 254,5 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 122,5 mln zł. Nowa linia tramwajowa ma być gotowa we wrześniu 2015 roku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.