Roboty przy budowie mostu w Jankowie (województwo łódzkie) trwają już ponad półtora miesiąca. Obiekt wraz z dojazdami jest ostatnim miejscem na trasie wojewódzkiej nr 703, pomiędzy Łęczycą a Poddębicami, który zakończy  realizowaną od kilku lat modernizację drogi na tym odcinku.

Drogowcy w ciągu ostatnich dwóch tygodni wykonywali w ramach robót mostowych m.in.: betonowanie ław fundamentowych, zbrojenie i deskowanie korpusów oraz skrzydeł podpór skrajnych. Rozpoczęto również prace ziemne na odcinku drogowym oraz układanie kanalizacji deszczowej.

Nowy most powstaje obok starego w ramach korekty trasy drogi wojewódzkiej. Obiekt docelowo będzie miał konstrukcję jednoprzęsłową, wolnopodpartą. Długość całkowita nowego mostu wyniesie 28,3 m, a szerokość 13,4 m.

Szacunkowy koszt robót to 7,34 mln zł. Zakończenie prac planowane jest do końca listopada tego roku.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.