contentmap_plugin

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował plany związane z budową w Ostrołęce trzeciego mostu.

Most ma zostać wybudowany w ramach zadania „Zrównoważony rozwój miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności jego potencjału: gospodarczego, społecznego i środowiskowo – rekreacyjnego”, które zostanie sfinansowane z Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT).

Samorząd Ostrołęki złożył w ramach RIT projekt budowy przeprawy mostowej na Narwi w ciągu drogi wojewódzkiej z Przasnysza, co pozwoliłoby na rozwinięcie sieci drogowej regionu po obydwóch brzegach rzeki. Dlatego też w projekt zaangażowane są samorządy sąsiadujących powiatów od przasnyskiego po wyszkowski. Partnerami Ostrołęki, którzy wyrazili zainteresowanie takim rozwiązaniem, są powiat ostrołęcki oraz gminy: Olszewo – Borki, Baranowo, Rzekuń i Goworowo.

Pomysł na budowę nowego mostu na wysokości ronda „Łupaszki” związany jest z uruchomieniem programu Regionalnego Instrumentu Terytorialnego dla Miasta Ostrołęki ze środków unijnych w ramach nowego RPO na lata 2014-2020.

Źródło: UM Ostrołęka

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.