2 lipca rozpoczyna się modernizacja ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, która prowadzona będzie w dwóch etapach. W zeszłym tygodniu plac budowy został przekazany konsorcjum piotrkowskich firm: PEUK S.A. i Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych.

Realizacja pierwszego etapu inwestycji rozpoczyna się od budowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Budki, która odprowadzi deszczówkę do rzeki Strawy. Następnie remont przeniesie się na ulicę Wojska Polskiego, od przejazdu kolejowego do ulicy POW. Tam wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz z przyłączami po czym wykonana zostanie nakładka asfaltowa. Na czas prowadzonych prac odcinek Wojska Polskiego zostanie wyłączony z ruchu.

Dopiero po wykonaniu tych robót realizacja inwestycji będzie mogła przenieść się na ulicę POW, od Wojska Polskiego do Grota-Roweckiego. Tutaj wykonana będzie nowa kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz przebudowany wodociąg. Następnie drogowcy zdemontują krawężniki, stare płyty chodnikowe i zerwą nierówny asfalt. W to miejsce pojawią się granitowe krawężniki, a na chodnikach - kostka kamienna. Na jezdni drogowcy wykonają podbudowę z kruszywa. Całość pierwszego etapu, który ma zakończyć się w listopadzie, zwieńczy wylanie pięciocentymetrowej warstwy ścieralnej asfaltu.

Na przyszły rok zaplanowano modernizację ulicy od Grota Roweckiego do Słowackiego. Przyszłoroczny etap i cała inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2014 roku. Koszt przebudowy ulicy to ponad 6,5 mln 555 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Trakt Wielu Kultur – etap II”, na realizację którego magistrat pozyskał 18,7 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Koszt całego projektu to 23 mln zł.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.