Pod koniec sierpnia została podpisana umowa i na budowę nowego ronda w Poraju. Plac budowy już został przekazany wykonawcy.

Rondo powstanie na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej (droga wojewódzka nr 791), ul. Piłsudskiego (także DW 791) i ul. Mickiewicza (droga lokalna). Rondo zbuduje firma „Drog-Bud” Sp. z o. o. w Częstochowie, która zrealizuje inwestycję za niespełna 1,5 mln złotych. Pieniądze te w całości pochodzić będą z budżetu samorządu województwa śląskiego.

Termin wykonania wszystkich prac określono w umowie na 15 listopada br. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w rejonie Zbiornika Porajskiego. Zważywszy na duży ruch w sezonie turystycznym, inwestycje drogowe mają tu znaczenie nie tylko lokalne.

 

Podejmowana przebudowa skrzyżowania to kolejny etap unowocześniania infrastruktury dróg wojewódzkich w rejonie Poraja, Masłońskiego i Żarek. W listopadzie 2010 roku ZDW w Katowicach zlecił wybudowanie liczącego 5,5 km długości ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego od skrzyżowania z DW 789 w granicach Myszkowa, przez Żarki Letnisko do zjazdu do zbiornika w Masłońskiem. W ramach tamtej inwestycji przebudowano sieć energetyczną i teletechniczną, przebudowano dwa mosty i dwa przepusty w ciągu DW 791 oraz fragmenty nawierzchni drogi. Łączny koszt tamtego przedsięwzięcia wyniósł 8,55 mln złotych.

W przyszłości ZDW w Katowicach planuje wyremontowanie kolejnych odcinków DW 791 oraz przedłużenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w kierunku Poraja.

Źródło: ZDW Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.