W Sochaczewie powstanie Park&RideStarania władz miasta o budowę w Sochaczewie parkingu „Parkuj i jedź” przyniosły zamierzony efekt i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, w przyszłym roku obok stacji PKP, przy dawnej wieży ciśnień, powstanie plac z ok. 100 miejscami postojowymi – ogrodzony, utwardzony i oświetlony, a prawdopodobnie także całodobowo monitorowany.

- Kilka dni temu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w oficjalnym piśmie potwierdził, że Zarząd Województwa wyraził zgodę na wspólną budowę w Sochaczewie parkingu „Parkuj i jedź” – cieszy się burmistrz Piotr Osiecki. - Ponieważ procedury obejmujące m.in. wybór projektanta, wykonawcy, uzgodnienia techniczne, uzyskanie pozwolenia na budowę, mogą potrwać do 6 miesięcy, realizację inwestycji przewidujemy na rok 2013 – dodaje burmistrz.

- Dokładna liczbę miejsc wskazana będzie w dokumentacji technicznej. Projektanci wiedzą, jaka musi być szerokość i głębokość każdego stanowiska, zmierzą dostępny teren i dopiero wtedy dowiemy się, czy będzie to 95 czy 120 miejsc. Plac przy dawnej wieży ciśnień jest dziś nieużytkowany, to zarośnięta trawą działka wymagająca gruntownego uprzątnięcia. Od razu chcę zapewnić, że nikt z przedsiębiorców prowadzących obok działalność nie straci na tej inwestycji, przeciwnie może tylko zyskać mając tuż za płotem oświetlony i monitorowany plac – mówi z kolei zastępca burmistrza Stanisław Wachowski.

Parkingu „Parkuj i jedź” powstanie w tzw. ogólnodostępnej formule. Oznacza to, że ratusz i samorząd województwa pokryją koszty budowy po połowie, a gotowy obiekt zostanie oddany w zarząd władzom miasta lub wyznaczonej przez burmistrza jednostce. Miasto zleci wykonanie projektów, wybierze wykonawcę, dopilnuje budowy, zadba o sprzątanie parkingu, odśnieżanie, oświetlenie całego terenu i będzie mieć w tych kwestiach głos decydujący.

- Dla nas to idealna formuła, ponieważ nikogo nie prosimy o sprzątnięcie śmieci, skoszenie trawy, naprawę lampy czy ogrodzenia. Parking znajdzie się wprawdzie na działce kolei, ale w pełni za jego stan techniczny odpowiadać będzie ratusz – dodaje S. Wachowski.

Z myślą o pasażerach ratusz chce zbudować chodnik prowadzący z parkingu wprost na peron. To kilkadziesiąt metrów. Pasażerowie nie musieliby chodzić okrężną, dość niebezpieczną ze względu na intensywny ruch, drogą.

- Oczywiście myślimy też o monitowaniu tego terenu, dlatego z projektantami parkingu  i zarządcą terenu podejmiemy rozmowy o instalacji jednej lub dwóch kamer włączonych w pracujący całodobowo system monitoringu miejskiego. Koszt nie będzie duży, a samochody pod stałym nadzorem – zaznacza wiceburmistrz. (…)

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.