Jeszcze w październiku planowane jest włączenie do ruchu wyremontowanej północnej części mostu gen. S. Grota-Roweckiego. To półmetek prac przy przebudowie Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S8.

Inwestor, wykonawca i m.st. Warszawy jako organizator ruchu przygotowują się do przełożenia ruchu z południowej jezdni na wyremontowaną jezdnię północną. Prace na północnej nitce mostu Grota zostały już zakończone. Obecnie trwają ostatnie odbiory, bez których oddanie jej do użytkowania nie jest możliwe.

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2013 r. Mija właśnie połowa czasu przeznaczonego na remont. Wyremontowana połowa mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego zmieniła się nie do poznania – jest szerzej, pasy ruchu drogi ekspresowej zostały oddzielone od przeznaczonych dla ruchu lokalnego, nowym elementem jest również trasa rowerowa wzdłuża całego przebudowywanego odcinka (czasowo udostępniona jedynie dla ruchu pieszego).

Po przełożeniu ruchu z południowej na północną część Trasy AK na odcinku od węzła Modlińska do ciągu ulic M. Hłaski i Gdańskiej, ruch drogowy powróci na północą nitkę mostu, natomiast zamknięta zostanie południowa część przeprawy – nową jezdnią samochody będą poruszały się w obydwu kierunkach po dwóch pasach ruchu.
Od węzła Wisłostrada do ul. Gdańskiej otwarta dla ruchu zostanie wyremontowana jezdnia północna Trasy Armii Krajowej wraz z jezdnią serwisową pod ul. A. Mickiewicza i z uruchomionym przystankiem autobusowym w kierunku Centrum (przystanek autobusowy w kierunku Pragi zostanie czasowo zawieszony). Ruch na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Powązkowskiej będzie prowadzony jezdnią południową bez zmian. Zamknięte dla ruchu będą również: zachodni wiadukt na ul. A. Mickiewicza (w najbliższych tygodniach ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się po wyremontowanym wiadukcie wschodnim) i przejazd ul. Gwiaździstą (czasowo). Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu potrwa kilka dni w związku ze złożonym zakresem organizacji i w zależności od warunków atmosferycznych.

Ponadto na węźle Modlińska otwarte zostaną: łącznica w relacji południe-zachód (Centrum-Poznań), łącznica w relacji północ-zachód (Tarchomin-Poznań) i obiekty w relacji wschód-zachód.

Na węźle Wisłostrada otwarte zostaną: łącznica zjazdowa w relacji wschód-północ (Białystok-Gdańsk), nowo wybudowana kładka dla pieszych nad Kanałkiem „Łacha Potocka” oraz obiekt nad ul. Gwiaździstą.

Podczas tego etapu remontu utrzymane zostaną relacje na węźle Modlińska: północ-wschód (Tarchomin-Marki) przez lewoskręt z sygnalizacją na ul. Jagiellońskiej, wschód-południe (Marki-Centrum) przez wyremontowaną łącznicę zjazdową L05L, wschód-północ (Marki-Tarchomin) przez drogę tymczasową i wyjazd pętlą autobusową na ulicę Modlińską oraz na węźle Wisłostrada: zachód-północ (Poznań-Gdańsk) i zachód-południe (Poznań Centrum).

Ponadto wykonawca planuje otwarcie wyremontowanej Trasy Armii Krajowej na odcinku od ul. M. Hłaski do Powązkowskiej jeszcze w listopadzie bieżącego roku.

Po przełożeniu ruchu wykonawca przystąpi do przebudowy południowej jezdni trasy AK na odcinku od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. W ramach zaplanowanych prac rozebranych i odbudowanych zostanie 9 obiektów mostowych (z czego 4 są już w trakcie robót). Natomiast remontowanych i przebudowywanych będzie 6 obiektów, w tym kluczowy Most Grota–Roweckiego. Kontynuowane będą również prace remontowe na wiaduktach poprzecznych w ciągu ulic Mickiewicza, Słowackiego, Powązkowska oraz kładka dla pieszych w ciągu ulicy Żelazowskiej. Wykonana zostanie południowa nitka półtunelowych ekranów akustycznych oraz dokończona budowa kładki dla pieszych w rejonie osiedla Potok.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.