Obchody 25-lecia pierwszych wolnych wyborów to szereg oficjalnych uroczystości i imprez z udziałem prezydentów i premierów z całego świata. Konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń w ruchu drogowym, pieszym i parkowaniu związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników uroczystości.

Warszawiacy muszą się przygotować na przejazdy kolumn VIP-ów, nowe zakazy zatrzymywania i zmiany tras komunikacji miejskiej. 3 i 4 czerwca chwilowe wyłączenia z ruchu spodziewane są na trasach dojazdowych i ulicach poprzecznych z Lotniska Chopina do centrum Warszawy. Ograniczeń w ruchu pieszych i pojazdów można spodziewać się także w okolicach hoteli Regent Warsaw, Sheraton, Intercontinental i Marriott. W miejscach tych ograniczona może być również możliwość parkowania. Bardzo poważne ograniczenia spodziewane są także na całym Trakcie Królewskim. Na ulicach położonych w okolicach Placu Zamkowego i Starego Miasta, Podzamcza, Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, Placu Teatralnego, Sejmu wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się i postoju. Ograniczeń można spodziewać się także w okolicach Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Centrum Nauki Kopernik.

Na Podzamczu w Parku Fontann 3 czerwca pokazane zostanie specjalne widowisko pt. „Taniec wolności”. Tego dnia od ok. godz. 18 można spodziewać się wyłączenia ruchu na ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku pomiędzy mostem Śląsko – Dąbrowskim a mostem Gdańskim oraz na ul. Sanguszki, ul. Grodzkiej, ul. Boleść i ul. Bugaj. Jezdnia Wisłostrady w przeciwnym kierunku (w stronę Bielan) zamknięta zostanie operacyjnie tylko podczas pokazu pirotechnicznego ok. godz. 22.00.

Ograniczenia w ruchu i parkowaniu będą także na Placu Teatralnym i okolicznych ulicach (od godz. 8.00 dnia 3 czerwca do godz. 19.00 w dniu 4 czerwca), okolicy Sejmu (od godz. 16.00 w dniu 3 czerwca do godz. 17.00 w dniu 4 czerwca ul. Wiejska na odcinku  od ul. Frascati do ul. Pięknej, ul. J. Matejki i ul. P. Maszyńskiego), przy Centrum Nauki Kopernik (od godz. 16.00 w dniu 3 czerwca do godz. 19.00 w dniu 4 czerwca na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i na ul. Lipowej). W dniu 4 czerwca największe ograniczenia spodziewane są na Krakowskim Przedmieściu, Placu Zamkowym i okolicznych ulicach (w godz. 8.00-16.00).

Ponadto, od 3 czerwca (godz. 0.00) do 4 czerwca 2014 r. (godz. 24.00) na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Za złamanie zakazu grozi grzywna.

Zakaz obowiązuje na obszarze:
- Zamku Królewskiego – ul. Grodzka, al. „Solidarności” na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Nowy Przejazd, pl. Zamkowy, ul. Podwale, ul. Piekarska, ul. Celna, ul. Brzozowa na odcinku od ul. Celnej do ul. Mostowej, ul. Mostowa na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Boleść, ul. Boleść, Wybrzeże Gdańskie na odcinku od ul Sanguszki do ul. Grodzkiej;
- Pałacu Prezydenckiego – ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Karowej do ul. Bednarskiej, ul. Karowa na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Furmańskiej, ul. Furmańska na odcinku od ul. Karowej do ul. Bednarskiej, ul. Bednarska na odcinku od ul. Furmańskiej do ul. Krakowskie Przedmieście;
- Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – ul. Maszyńskiego, ul. Górnośląska na odcinku od ul. Maszyńskiego do ul. Wiejskiej, ul. Wiejska na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Maszyńskiego;
- Centrum Nauki Kopernik – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na odcinku od ul. Karowej do ul. Ludnej, Most Świętokrzyski, ul. Zajęcza na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Dobrej;
- Hotelu Marriott – Al. Jerozolimskie na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Emilii Plater, ul. Emillii Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej, ul. Nowogrodzka na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Chałubińskiego, ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich;
- Hotelu Sheraton – ul. Wiejska na odcinku od ul. Frascati do pl. Trzech Krzyży, ul. Bolesława Prusa na odcinku od ul. Marii Konopnickiej do pl. Trzech Krzyży, ul. Marii Konopnickiej od ul. Bolesława Prusa do pasażu Tyrmanda, pasaż Tyrmanda, pl. Trzech Krzyży między ul. Bolesława Prusa a pasażem Tyrmanda;
- Hotelu Hyatt Regency Warsaw – ul. Spacerowa na odcinku od ul. Gagarina do
ul. Goworka, ul. Belwederska na odcinku od ul. Gagarina do ul. Lądowej;
- Hotelu InterContinental – ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Złotej, ul. Śliska na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Sosnowej, ul. Sosnowa, ul. Sienna na odcinku od ul. Emilii Plater do al. Jana Pawła II.Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki/ UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.