Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie poinformował o ogłoszeniu  przetargu na przebudowę ul. Prostej na odcinku od Ronda Daszyńskiego do Ronda ONZ.  Firmy zainteresowane zamówieniem mają czas do 28 sierpnia na złożenie swojej oferty.

Dziś ul. Prosta to plac budowy – powstaje pod nią centralny odcinek II linii metra: są już tunele szlakowe, stacja Rondo Daszyńskiego, wentylatornia szlakowa nieopodal ul. Żelaznej, przejścia podziemne przy Rondzie ONZ. Przed rozpoczęciem budowy metra ulica pomiędzy ul. Towarową a al. Jana Pawła II miała jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Stanowiła jedyny wąski odcinek w ciągu ulic Świętokrzyskiej i Kasprzaka. Teraz ten fragment (ok. 770 m) zostanie przebudowany do układu dwujezdniowego o dwóch pasach ruch w każdą stronę (2x2), z dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań. Zmieni się także przebieg linii tramwajowej, która znajdzie się w pasie dzielącym między jezdniami. Technologia wykonania torowiska tramwajowego pozwoli w przyszłości udostępnić je także dla ruchu autobusowego. W ramach inwestycji nastąpi też przebudowa wlotów ulic Żelaznej, Twardej i Pańskiej oraz budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Pańskiej. Ponadto, po obu stronach rozbudowywanej ul. Prostej przewidziano drogi dla rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowa ulicy zakończy się w drugiej połowie 2014 r.

Z przebudową ulicy koordynowane są inne przedsięwzięcia, np. remont tras kablowych Tramwajów Warszawskich w ul. Żelaznej i w ul. Prostej; przebudowa wodociągów w ul. Prostej, ul. Twardej, ul. Pańskiej i al. Jana Pawła II; przebudowa gazociągu w ul. Prostej. W tej samej okolicy realizowanych jest kilka inwestycji deweloperskich, które także są brane pod uwagę w czasie przygotowań do przebudowy ulicy, gdyż będą wymagały podłączenia do mediów. 

Źródło: ZMID Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.