W najbliższy weekend wyłączona z ruchu będzie jedna jezdnia Mostu Łazienkowskiego. W tym czasie budowane będzie połączenie nowej łącznicy po stronie praskiej z Trasą Łazienkowską.

Budowane łącznice Trasy Łazienkowskiej są sukcesywnie łączone z wiaduktami. Na najbliższy weekend drogowcy zaplanowali połączenie estakady prowadzącej z ul. Wał Miedzeszyński od strony al. Józefa Poniatowskiego na trasę w kierunku centrum. Do tej operacji wykorzystany będzie specjalny beton, którego czas wiązania jest krótszy niż materiału zazwyczaj stosowanego. Nie może on być narażony na drgania konstrukcji wywołane przez przejeżdżające pojazdy, dlatego konieczne będzie wstrzymanie ruchu na jednej jezdni trasy.

Od piątku, 27 czerwca od godz. 22.00 do poniedziałku, 30 czerwca do godz. 6.00 wyłączona z ruchu będzie jezdnia Mostu Łazienkowskiego prowadząca w stronę centrum. Ruch samochodów przez Wisłę zostanie przełożony na jezdnię południową (normalnie prowadzącą w kierunku Pragi Południe), gdzie kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę (zlikwidowany będzie buspas). Jadący w kierunku centrum przejadą na drugą jezdnię na węźle z ul. Wał Miedzeszyński, a na właściwą wrócą za węzłem z Wisłostradą. Zamknięty dla ruchu będzie ślimak z ul. Wał Miedzeszyński (od strony Wawra) na Most Łazienkowski w kierunku centrum. Utrzymana będzie natomiast możliwość zjazdu z Mostu Łazienkowskiego na ul. Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra oraz w kierunku Pragi Północ.
Podobna organizacja ruchu zostanie wprowadzona jeszcze  raz - w połowie wakacji. Przebudowa dziewięciu estakad Trasy Łazienkowskiej przebiega zgodnie z planem. Zakończenie całej inwestycji nastąpi w kwietniu 2015 r. a już w III kwartale tego roku gotowe mają być pierwsze cztery estakady na węźle z Wisłostradą oraz estakada po stronie praskiej. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostaną one udostępnione do ruchu.

Od piątku, 27 czerwca od godz. 22.00 do poniedziałku, 30 czerwca do godz. 4.00 zamknięty dla ruchu będzie przejazd ul. Chełmżyńską przez tory kolejowe. Proponowany objazd został poprowadzony ulicami: Strażacka – Żołnierska – Chełmżyńska. Utrudnienia związane są z remontem przejazdu kolejowego.

Na najbliższy weekend drogowcy zaplanowali także wymianę nawierzchni w  Al. Jerozolimskich na ul. Światowida. W weekend, od piątku, 27 czerwca od godz. 22.00 do poniedziałku, 30 czerwca do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie południowa (w kierunku centrum) jezdnia Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. M. Spisaka do węzła Salomea. Proponowany objazd zostanie poprowadzony ulicami: droga ekspresowa S2 (południowa obwodnica Warszawy) – węzeł Opacz – droga ekspresowa S8 – węzeł Salomea; M. Spisaka – K. Pużaka – W. Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – 4 Czerwca 1989 r. – Al. Jerozolimskie. Zamknięte będą wloty z ulic S. Bodycha i Ryżowej (od strony południowej) w Al. Jerozolimskie. Swoje trasy (w jednym kierunku) zmienią autobusy linii 177, 178 i 717. Na zamkniętej dla ruchu jezdni wymieniana będzie nawierzchnia.

Od soboty 28 czerwca wyłączona z ruchu będzie południowa (w kierunku ul. Okopowej) jezdnia ul. Powązkowskiej pomiędzy ul. Duchnicką a Z. Krasińskiego. Ruch zostanie przełożony na jezdnię północną (w kierunku ul. gen. S. Maczka), będzie tam po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca lipca.

Od 28 czerwca rozpoczną się prace związane z modernizacją torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II. Wyłączone z ruchu będą skrajne lewe pasy obydwu jezdni al. Jana Pawła II pomiędzy Rondem ONZ i ul. Sienną, kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W tym miejscu budowniczowie II linii metra będą remontowali znajdujące się na terenie ich placu budowy tory tramwajowe i platformy przystankowe. W tym samym czasie Tramwaje Warszawskie będą remontowały torowisko przy Dworcu Centralnym na wysokości przystanków. Te prace zawężą po jednym pasie (lewe pasy) obydwie jezdnie al. Jana Pawła II pomiędzy ul. Chmielną a Al. Jerozolimskimi. Warto pamiętać, że prace związane z remontem dylatacji Dworca Centralnego spowodowały wcześniej wyłączenie z ruchu prawego pasa jezdni al. Jana Pawła II w kierunku Mokotowa przed skrzyżowaniem z Al. Jerozolimskimi. W rezultacie kierowcy będą mieli w tym miejscu dwa pasy ruchu, ale utrzymana będzie możliwość jazdy prosto oraz skrętu w obydwu kierunkach w Al. Jerozolimskie. Prace związane z remontem torowiska tramwajowego potrwają do 10 sierpnia.
Od 28 czerwca do 10 sierpnia tramwaje nie będą kursowały al. Jana Pawła II i al. Niepodległości na odcinku al. Solidarności – ul. Nowowiejska. Linie 10, 17, 33, 37 i 47 zostanie zawieszone. Tramwaje linii 14 będą jeździły na trasie wydłużonej Banacha – Wyścigi. Zostaną uruchomione linie zastępcze: 70 (Os. Górczewska – Twardowska), 71 (Cm. Wolski – Metro Młociny), 73 (Metro Młociny – Służewiec) i Z-3 (CH Arkadia – Metro Pole Mokotowskie).

Zmiany w ruchu drogowym wprowadzone zostaną także na al. W. Reymonta przy skrzyżowaniu z ul. S. Żeromskiego. W niedzielę 29 czerwca ok. godz. 22.00 wyłączona z ruchu zostanie zachodnia jezdnia al. W. Reymonta na dwujezdniowym odcinku po północnej stronie skrzyżowania. Ruch w obydwu kierunkach poprowadzony zostanie jezdnią wschodnią, będzie tam po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Nadal będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo w ul. S. Żeromskiego dla jadących al. W. Reymonta z północy (od ul. J. Kasprowicza).

W niedzielę 29 czerwca w nocy zamknięty zostanie północny wiadukt ul. Łopuszańskiej nad torami kolei WKD. Drogowcy rozpoczną remont obiektu – analogiczny do prac wykonanych w zeszłym roku. Ruch w obydwu kierunkach zostanie skierowany na wiadukt południowy (w kierunku al. Krakowskiej), na którym wytyczone będą po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Samochody osobowe będą jeździły po zawężonych pasach ruchu, samochody ciężarowe i autobusy będą jechały środkiem jezdni, na dwóch pasach. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Przewidywany termin zakończenia prac to 15 września. Wiadukt północny jest ostatnim obiektem gdzie bezpośrednio na konstrukcji przęseł wykonano izolację natryskową, na której ułożono trzywarstwową nawierzchnię asfaltobetonową. Izolacja nie wytrzymała warunków atmosferycznych co spowodowało degradację nawierzchni jezdni. Konieczna jest wymiana izolacji i nawierzchni, poza tym wymienione będą deski gzymsowe i naprawione schody wraz z wymianą balustrad prowadzących. Wszystkie pozostałe wiadukty wybudowane według takiej samej technologii zostały już przez Zarząd Dróg Miejskich wyremontowane: nad al. Krakowską (2010 r.), na ul. Hynka (2011 r.), na ul. Saskiej (2012 r.) i południowy wiadukt na ul. Łopuszańskiej (2013 r.).

Natomiast w poniedziałek 30 czerwca rozpocznie się remont wschodniego (w kierunku al. „Solidarności”) wiaduktu w ciągu ul. T. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II nad Al. Jerozolimskimi. Wymienione zostaną bariery i gzymsy wiaduktu. Te prace spowodują zwężenie jezdni na wiadukcie – zamknięty zostanie prawy pas ruchu. Zamknięty zostanie również lewy pas wschodniej jezdni ulic T. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wspólnej do wysokości ul. Chmielnej (na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Chmielnej prace drogowców i tramwajarzy będą realizowane przy wyłączeniu jednego pasa na potrzeby obydwu remontów, kierowcom pozostaną dwa pasy). Te prace zakończą się do 3 sierpnia. Wtedy roboty przeniosą się na wiadukt zachodni i tu będą prowadzone do końca sierpnia.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.