WIBROSZYN 2012Na Politechnice Krakowskiej już po raz siódmy odbyło się Seminarium „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach – diagnostyka i zapobieganie WIBROSZYN-2012”. Dwudniowe spotkanie (13-14 września br.) tradycyjnie zorganizował Instytut Mechaniki Budowli.

W 2006 roku seminarium szkoleniowe podejmujące tematykę drgań i hałasu zwołano w odpowiedzi na pilną potrzebę, jaką zgłosiły PLK w związku z przygotowaniami do modernizacji sieci kolejowych. Ze szkolenia, które miało być jednorazowym spotkaniem, zrodziło się cykliczne, doroczne wydarzenie gromadzące osoby zajmujące się: zarządzaniem transportem szynowym, projektowaniem, budową i eksploatacją tras kolejowych, tramwajowych i metra, ochroną środowiska w terenie zabudowanym. Dzięki temu praktycy zajmujący się tymi zagadnieniami mają możliwość bieżącego aktualizowania swojej wiedzy w zakresie: prawnych i technicznych aspektów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami, metod pomiarów i diagnostyki hałasu i drgań, czynników wpływających na poziom hałasu i drgań, sposobów ochrony budynków i ludzi w budynkach przed nadmiernym oddziaływaniem hałasu i drgań, w tym projektowania nowoczesnych nawierzchni szynowych z zastosowaniem rozwiązań wibroizolacyjnych.

Celem seminarium jest przedstawianie wiedzy i zdobywanych doświadczeń w przystępny sposób, aby umożliwić słuchaczom ich praktyczne wykorzystanie, w tym przede wszystkim odpowiednich procedur i rozwiązań konstrukcyjnych.

Podczas tegorocznego seminarium wygłoszono pięć wykładów problemowych:

  • prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki - Kryteria oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach i ich zastosowania w praktyce,
  • dr inż. Krzysztof Kozioł, dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK - Zasady uwzględniania ochrony środowiska przed drganiami przy modernizacji nawierzchni szynowych,
  • mgr inż. Piotr Stecz, dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK - Wybrane wyniki badań przenoszenia drgań z tunelu metra na konstrukcję budynku,
  • mgr inż. Urszula Michajłow - Instrumenty ochrony środowiska w PKP PLK S.A.,
  • dr inż. Janusz Bohatkiewicz, mgr inż. Sebastian Biernacki,  mgr inż. Maciej Hałucha  - Wybrane zagadnienia dotyczące map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o obciążeniu ruchem powyżej 30000 przejazdów na rok.

Podczas seminarium przedstawiono także 6 prezentacji technicznych firm specjalistycznych.

Jakie są efekty seminariów WIBROSZYN – o tym w nagraniu mówi prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki.

{mp3}kawecki{/mp3}

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.