Dziś o godzinie 11.00 na Politechnice Krakowskiej rozpoczęło się IX Seminarium: Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach "WIBROSZYN 2014". Organizatorem jest Instytut Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Seminarium adresowane jest do osób, które zajmują się zarządzaniem transportem szynowym, projektowaniem, budową i eksploatacją tras kolejowych, tramwajowych i metra oraz ochroną środowiska w terenie zabudowanym.

Pierwszego dnia seminarium (11 września) zaplanowano wystąpienia dotyczące przede wszystkim drgań:
- "Nowelizacja normy dotyczącej wpływu drgań na ludzi w budynkach jako rezultat badań objętych tematem PT1.7. w programie POIG" - prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki;
- "Uwagi dotyczące stosowania wibroizolacji w nawierzchniach szynowych" - dr inż. Krzysztof Kozioł, prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła;
- "Wpływ prędkości przejazdu tramwajów na poziom generowanych drgań" - prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, mgr inż. Piotr Stecz;
- "Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." - mgr inż. Ewa Makosz.

Czwartkowe obrady zakończy dyskusja i uroczysta kolacja - Wieczór Inżynierski.

Z kolei w piątek (12 września) uczestnicy wysłuchają wystąpień poświęconych m.in. pociągom Pendolino:
- "Wybrane wyniki pomiarów drgań wywołanych testowymi przejazdami pociągu Pendolino na CMK" - prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara;
- "Pomiary i analizy akustyczne od przejazdów pociągów z dużą prędkością na przykładzie jazd testowych pociągu Pendolino po Centralnej Magistrali Kolejowej" - dr inż. Janusz Bohatkiewicz, mgr inż. Sebastian Biernacki, mgr inż. Maciej Hałucha;
- "Oddziaływanie akustyczne tras komunikacyjnych na ptaki" - dr inż. Janusz Bohatkiewicz, mgr inż. Sebastian Biernacki, mgr inż. Maciej Hałucha.

Przedstawienie w przystępny sposób powyższych zagadnień ma umożliwić słuchaczom praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy: uświadomienie skali i znaczenia rozważanych wpływów oraz konieczności stosowania odpowiednich procedur i rozwiązań konstrukcyjnych, ocenę możliwości przeciwdziałania tym wpływom, formułowanie wymagań (w tym przetargowych) w stosunku do opracowań specjalistycznych, wreszcie podejmowanie decyzji formalnych w tym zakresie.

Podczas seminarium przewidziane są także prezentacje firm (CALENBERG, CDM, EKKOM, GETZNER, ROCK DELTA, TINES) oferujących nowoczesne rozwiązania techniczne.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: portal edroga.pl, Drogi, Infrastruktura i Infrastruktura Transportu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.