Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił zwiększyć dofinansowanie dla dwóch projektów drogowych. Obie inwestycje znajdują się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwsza z nich to przebudowa ul. Ciołkowskiego w Białymstoku, która pierwotnie otrzymała dotację w wysokości 22,7 mln zł. Teraz poziom dofinansowania został zwiększony aż do 90 proc., co oznacza, że projekt otrzyma 34,1 mln zł.

Z kolei drugi etap przebudowy ulic w Łomży (odcinków Szosy do Mężenina i ul. Sikorskiego) decyzją Zarządu Województwa otrzyma dotację w wysokości 28,1 mln zł (również 90 proc. wartości). Wcześniej było to 18,7 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.