U podnóża góry Just w Tęgoborzu (powiat nowosądecki) wiercony jest pierwszy otwór w ramach rozpoznania geologicznego strefy osuwiskowej w ciągu drogi krajowej nr 75. Rozpoznanie to ma odpowiedzieć na pytania, czy możliwe będzie zabezpieczenie tego osuwiska tak, by droga nie ulegała zniszczeniom, czy można planować poprowadzenie drogi tunelem pod górą, czy raczej trzeba szukać jej obejścia.

Zaplanowane są wiercenia 26 otworów o głębokości od 15 do 50 metrów, w tym jeden otwór 100-metrowy. Otwory wiercone są do stabilnego podłoża. Oprócz odwiertów prowadzone są także badania sejsmiczne. Obszar badań obejmuje 72 ha. W pierwszym otworze zwierciadło wód podziemnych pojawiło się na głębokości 4,6 m. W pobranych próbach są żwiry. Na 13 metrach łupki margliste, nazywane potocznie „kaczymi mydłami”. Co jest głębiej? Pokażą dalsze wiercenia. Do 15 grudnia ma powstać opracowanie wyników badań. Koszt prac wynosi ponad 805 tys. zł.

Z osuwającą się wraz ze zboczem drogą drogowcy zmagają się od lat. Tereny wokół jeziora Rożnowskiego w wielu miejscach się osuwają. Na długości kilkunastu kilometrów u podnóża Justu można zaobserwować, że jest to teren pofalowany w sposób charakterystyczny dla czynnych osuwisk. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku przeprowadzono kompleksowy remont drogi, nie uchroniło jej to jednak przez zniszczeniami powodowanymi ruchami osuwiskowymi zbocza, które ujawniają się szczególnie po długotrwałych deszczach. Każdego roku 3 do 4 razy trzeba dokonywać napraw - lokalne wyrównania, uzupełnianie ubytków, likwidacja deformacji. Codziennie prowadzone są szczegółowe obserwacje drogi.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.