W środę (21 sierpnia) otwarta dla ruchu zostanie ulica Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej do wiaduktu kolejowego. W tej chwili trwają ostatnie prace związane z ułożeniem chodników. Inwestycja zakończyła się blisko dwa tygodnie wcześniej niż pierwotnie zaplanowano.

Ulica Wojska Polskiego została zamknięta w połowie lipca w związku z modernizacją ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową oraz sanitarną wraz z przyłączami. Ten etap prac zakończyło położenie nowej nakładki asfaltowej na remontowym odcinku ul. Wojska Polskiego.

Prace cały czas trwają natomiast na ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Grota-Roweckiego. Tutaj wykonywana jest nowa kanalizacja deszczowa oraz sanitarna. Wykonawcy przebudowują także wodociąg. Następnie drogowcy usunąkrawężniki, stare płyty chodnikowe i nierówny asfalt. W to miejsce pojawią się granitowe krawężniki, a na chodnikach - kostka kamienna. Na jezdni drogowcy wykonają podbudowę z kruszywa. Pierwszy etap prac ma zakończyć się w listopadzie.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.