Dziś nastąpi przekazanie wykonawcy terenu, na którym powstanie druga część obwodnicy Przemyśla. Symboliczne „wbicie łopaty” zaplanowano na 2 września br. Całość prac zgodnie z umową powinna zostać wykonana w ciągu 16 miesięcy od rozpoczęcia budowy.

Umowa z wykonawcą obwodnicy, firmą POL – AQUA S.A., podpisana została 13 sierpnia. Wartość robót wyceniono na niespełna 89 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Prezydent Przemyśla Robert Choma podkreślił, że budowa drugiej części drogi obwodowej ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Przemyśla, ale i całego województwa podkarpackiego. Jej znaczenie wzrosło po niedawnej decyzji władz ukraińskich i polskich o powstaniu nowego przejścia granicznego w Malhowicach – Niżankowicach. Nowa droga pozwoli także na lepsze skomunikowanie istniejącej przemyskiej podstrefy ekonomicznej, a także uruchomi z pewnością nowe tereny inwestycyjne, dotąd mało dostępne dla zainteresowanych.

Źródło: UM Przemyśl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.