Miejski Zarząd Dróg we Włocławku rozstrzygnął przetarg na przebudowę nawierzchni wybranych ulic gminnych na terenie miasta. 3 tysiące metrów kwadratowych nawierzchni ulic zostanie przebudowanych do 30 września tego roku. Za kwotę 631 541,33 zł przebudowę zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DROG” Sp. z o.o.

Natomiast w terminie do 15 października br. zostanie utwardzonych 6 500 metrów kwadratowych nawierzchni wybranych odcinków dróg gruntowych na terenie Włocławka. Realizatorem zadania, za cenę brutto 985 010,00 zł jest konsorcjum: Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz „Drogi i Mosty Antoni Popowski”. Jako pierwsze zostaną utwardzone ulice: Grabowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa i Świerkowa.

***

W latach 2010 – 2012 na utwardzanie, budowę i przebudowę dróg gminnych oraz powiatowych przeznaczono z budżetu Włocławka łącznie blisko 31,5 mln zł. Jesienią 2012 roku powierzchniowo utwardzonych zostało ponad 20 włocławskich ulic, m.in.: Żyzna, Rózinowska, Zarzeczewska, Widok, Bobrownicka, Bagienna, Wodna, Stawowa, Goplana, Dojazdowa, Południowa, Wiązowa, Lipowa, Lisia, Jelonkowa, Lisek, Bobrownicka i Lipowa.

Źródło: UM Włocławek

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.