Nie tylko kierowcy zyskują na przebudowie drogi krajowej nr 91 we Włocławku. Pozytywne zmiany odczuwają również rowerzyści, piesi i osoby niepełnosprawne.

Bardzo istotną rolę w ciągu DK nr 91 pełnią ciągi piesze. Zostały tak zaplanowane, by współpracować z innymi elementami układu transportowego, np. komunikacją miejską. Atrakcyjnie zorganizowane i wydzielone ciągi sprzyjają przemieszczaniu się pieszo. Ich podstawową rolą jest połączenie najbardziej atrakcyjnych miejsc w ciągu DK nr 91, np. obiektów sportowych, handlowych, użyteczności publicznej z przystankami i dworcem.
 
Na przebudowie zyskują również rowerzyści. W ciągu DK nr 91 zrealizowano szereg sprzyjających działań polegających na wydzieleniu z przestrzeni miejskiej (najczęściej z jezdni lub chodników) bezpiecznych azylów dla rowerów, umożliwiających wygodne i szybkie przemieszczanie się. Szacuje się, że dzięki rosnącej liczbie ścieżek rowerowych w mieście, udział rowerów w przemieszczaniu się może wzrosnąć nawet do kilkunastu procent przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Przebudowując krajową "91" zadbano również o poprawę dostępu infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Udało się to osiągnąć poprzez obniżenie krawężników, zastosowanie specjalnych płytek wskaźnikowych oraz budowę wind w przejściu podziemnym w rejonie dworca PKP/PKS.

Źródło: UM Włocławek

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.